Aktualności
Przeglądy przewodów kominowych

Od 18 września kominiarze nie powinni już wystawiać papierowych protokołów z badań kominowych, bo zgodnie z prawem ważne będą tylko te, które w wersji cyfrowej zamieszczone zostaną w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

 

Ponieważ zgodnie z prawem stan i drożność kominów może skontrolować także powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, teraz, by skorzystać z tych uprawnień, wystarczy mu przegląd CEEB. W przypadku, gdy okaże się, że właściciel lub zarządca budynku nie dopełnił obowiązku przeglądu przewodów kominowych – a o tym będzie świadczył n.in. brak e-protokołu z terminowej kontroli przewodów kominowych dokonywanych przez kominiarzy – może ukarać mandatem w wysokości do 500 zł.

 

Przegląd przewodów kominowych oraz przewodów wentylacyjnych polega na kontroli drożności ich poszczególnych odcinków. W czasie badania technicznego przewodów kominowych osoba z odpowiednimi uprawnieniami sprawdza grubość sadzy osadzonej na ścianach komina oraz kontroluje szczelność przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych i kominowych. Jeśli w czasie przeglądu okazuje się, że grubość sadzy na ścianach komina przekracza dopuszczalne normy, kominiarz oczyści go i udrożni.

 

Jeśli natomiast przewody kominowe rozszczelniły się, wówczas właściciel lub zarządca nieruchomości otrzyma informację o tym, co trzeba naprawić i będzie zobowiązany do usunięcia usterki. Po usunięciu usterki, należy ponownie wykonać przegląd.

 

Kontrola stanu przewodów wentylacyjnych i kominowych to kwestia ochrony zdrowia i życia mieszkańców. Regularne wykonywanie przeglądów to najlepszy sposób na to, by uniknąć pożaru lub zatrucia wskutek uwalniających się gazów (np. czad). Ponadto warto wiedzieć również o tym, że w przypadku pożaru polisa mieszkaniowa nie pokryje strat, jeśli budynek nie miał aktualnego przeglądu.

 

Obowiązek wykonywania przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych wynika z artykułu 62 par. 34 przepisów prawa budowlanego z 7 lipca 1994 roku. Ten akt prawny dotyczy ochrony przeciwpożarowej wszystkich obiektów budowlanych.

 

Źródło strony: Muratorplus.pl