Aktualności
Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim Druhom uczestniczącym w akcji gaszenia pożaru w dniu 20 maja 2016 r. w miejscowości Izdebnik.
Szczególne podziękowanie kieruję do Druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebniku za uruchomienie w błyskawicznym tempie akcji ratowniczej.

Wójt Gminy

Tadeusz Łopata