Aktualności
podpisanie umowy na sprzedaż i dostarczenie węgla dla mieszkańców gminy Lanckorona

Wójt Gminy Lanckorona informuje, że została podpisana umowa ze spółką węglową TAURON-Wydobycie, która będzie sprzedawać węgiel dla Mieszkańców Gminy Lanckorona.

 

Węgiel będzie pochodził z dwóch polskich kopalni: Janina w Libiążu i Sobieski w Jaworznie.

 

„Wysłaliśmy zapotrzebowanie na 250 ton węgla do spółki TAURON-Wydobycie, otrzymaliśmy potwierdzenie przyjęcia zamówienia i będziemy je realizować od 29 listopada br. W sprawie płatności i odbioru węgla będą się z Mieszkańcami telefonicznie kontaktować  pracownicy Urzędu Gminy – proszę cierpliwie czekać na telefon. Wnioski będą realizowane w kolejności wpływu do Urzędu Gminy.” – wyjaśnia Wójt Tadeusz Łopata.

 

Aby zapewnić sprawną dystrybucję węgla na terenie Gminy Lanckorona podpisano umowę ze firmą „TRANS-SKŁAD” Adam Cora, Andrzej Kopta s.c. z siedzibą w Izdebniku, która będzie transportowała węgiel z miejsca wydobycia i będzie zajmowała się wydawaniem i dowiezieniem węgla do Mieszkańców naszej gminy. W siedzibie Urzędu Gminy umowę z Panem Adamem Corą podpisał Wójt Tadeusz Łopata oraz Skarbnik Gminy Barbara Miska.

 

Cena za tonę węgla dla Mieszkańców, który złożyli wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego będzie wynosić 1 856,70 zł brutto za tonę węgla, niezależnie od wybranego sortymentu. Dzięki uprzejmości i wyrozumiałości właścicieli firmy „TRANS-SKŁAD” s.c. Mieszkańcy odbierając węgiel na składzie nie będą musieli płacić za jego dowóz w obrębie granic Gminy Lanckorona.