Aktualności
podpisanie trójstronnego porozumienia

W dniu 25.06.2024 roku w Urzędzie Gminy w Lanckoronie podpisano trójstronne porozumienie między przedstawicielami Zarządu OSP w Lanckoronie, tj. prezesem OSP druhem Józefem Godulą i naczelnikiem OSP Łukaszem Marszałkiem, komendantem powiatowym PSP w Wadowicach st. bryg. Pawłem Kwarciakiem oraz wójtem gminy Lanckorona Ryszardem Gonetem, dotyczące włączenia na kolejne lata Ochotniczej Straży Pożarnej w Lanckoronie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.