Aktualności
Podłączenie do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkowe!

W związku z zakończeniem kolejnej części realizacji kanalizacji ściekowej w Lanckoronie przypominamy o obowiązku wykonania przyłączy kanalizacyjnych

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkowe!

 

W związku z zakończeniem kolejnej części realizacji kanalizacji ściekowej w Lanckoronie przypominamy o obowiązku wykonania przyłączy kanalizacyjnych
w następujących ulicach:

3 Maja, 70-lecia Niepodległości Polski,  Cicha, Józefa Piłsudskiego, Kardynała Karola Wojtyły, Kazimierza Wielkiego, Konfederatów Barskich, Krakowska, Piaskowa, Podgórska, Polna, Rynek, Szkolna, Stefana Czarneckiego, Św. Jana, Świętokrzyska, Targowa, Widokowa, Zacisze, Zamkowa – dotyczy miejscowości Lanckorona.

 

Celem wykonania przyłącza należy złożyć w Gminnym Zakładzie Budżetowym w Lanckoronie wniosek o wydanie warunków technicznych odbioru ścieków

 

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie ul. 3 Maja 11.

tel.: 33 876 35 81,  660 709 498

 

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej należy wykonać niezwłocznie.

Na właścicielu posesji ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

W przypadku braku podłączenia gmina podejmie działania zmierzające do egzekucji wykonania przyłączy kanalizacyjnych poprzez wydanie decyzji administracyjnej nakazującej przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Ostatecznie gmina może skierować wniosek o ukaranie do sądu przeciwko właścicielowi posesji nie wykonującemu obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Ryszard Gonet                             .

Wójt Gminy Lanckorona                   .

 

 

 

Lanckorona, dnia 10.06.2024 r.