Aktualności
otwarcie rozbudowanego budynku przedszkola w Izdebniku

1 września 2023 r. nowo wybudowany budynek przedszkola w Izdebniku został przekazy do użytku i poświęcony przez ks. dziekana Andrzeja Gawendę w obecności Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity, Senatora Andrzeja Pająka, Wójta Gminy Lanckorona Tadeusza Łopaty oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebniku Teresy Łabędź.

 

W uroczystym oddaniu budynku do użytku wzięły udział przedszkolaki wraz z rodzicami, Pani Barbara Gancarczyk starszy wizytator z Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach, przedstawiciele lokalnych władz: Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Frączek oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Kucała, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i jednocześnie sołtys Podchybia Grzegorz Leniartek, sołtys Izdebnika Mariusz Piekarz, Skarbnik Gminy Lanckorona Barbara Miska, Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Maria Turek, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Zbigniew Małecki.

 

„Dzięki rozbudowie Zespołu Szkół w Izdebniku liczba miejsc w tutejszym przedszkolu zwiększyła się z 75 do 110. Ponadto powstała nowa sala widowiskowa z szatniami i sanitariatami. Dzieci mają więcej przestrzeni potrzebnej do rozwoju i nauki. Wychowawcy zyskali kolejne możliwości do zapewnienia maluchom kreatywnego sposobu spędzania czasu. Przed kolejnymi młodymi rodzicami pojawiła się okazja powrotu do życia zawodowego. Korzyści z inwestycji, która została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, odczują wszyscy mieszkańcy gminy Lanckorona” – mówi Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

 

Wójt Tadeusz Łopata podziękował Panu Wojewodzie za wsparcie na każdym etapie prac oraz zaznaczył, że wykonie inwestycji nie byłoby możliwe, gdyby nie pozyskano środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 


Podpisanie umowy na inwestycję pn. budowa sali widowiskowej przy przedszkolu w Izdebniku w systemie „zaprojektuj i wybuduj” miało miejsce 8 czerwca 2021 roku. Inwestycja została zakończona 25 sierpnia 2023 r.

 

Budynek został dobudowany do istniejącego przedszkola, jest to obiekt dwukondygnacyjny. Na parterze znajdują się szlaki komunikacyjne, szatnie, sanitariaty oraz sala widowiskowa dla przedszkolaków. Na drugiej kondygnacji usytuowane są dwie sale przedszkolne wraz z sanitariatami. Obiekt posiada dach dwuspadowy i przylega do istniejącego przedszkola. Budynek wybudowano w technologii murowanej, docieplono zgodnie z obowiązującymi normami, jest ogrzewany gazem.

 

„Pomysł rozbudowy pojawił się w związku z dużą liczbą dzieci, którym nie można było zapewnić miejsca w istniejącym budynku. W związku z tym podjęto decyzję o rozbudowie obiektu, która była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1. 200 000,00 zł. Budowa trafiła na okres covidowy, co spowodowało trudności z dostępnością materiałów oraz pracowników, przepraszam z co nastąpiło przesunięcie terminu wykonania. Cieszę się jednak niezmiernie, że od tego roku szkolnego przedszkolaki będą mogły korzystać już z nowej szatni, sali widowiskowej oraz sal przedszkolnych.” – mówi Wójt Tadeusz Łopata.

 

Ilość miejsc w przedszkolu przed rozbudową: 75, po rozbudowie 110 miejsc. W nowym budynku docelowo będą 2 grupy przedszkolne – 50 dzieci.


 

Całość inwestycji wyniosła 1 806 700,00 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 200 000,00 zł, wkład własny gminy wyniósł 606 700,00 zł).

 

 

Wnętrza budynku: