Aktualności
otwarcie posterunku policyjnego w Lanckoronie

27 kwietnia 2023 r. został otwarty Posterunek Policji w Lanckoronie, w którym służbę będzie pełnić ośmioro policjantów, kierownikiem posterunku został komisarz Sławomir Radwan. Posterunek jest zlokalizowany w budynku przy ul. 3 Maja 11, w pomieszczeniach nieodpłatnie przekazanych przez gminę.

 

 

 

W uroczystym otwarciu posterunku uczestniczyli: Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor Michał Ledzion, Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach młodszy inspektor Arkadiusz Śniadek, Komendant Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej podinspektor Fryderyk Mamcarczyk, przedstawiciel związku zawodowego podkomisarz Dawid Herbut, Poseł Filip Kaczyński, Senator Andrzej Pająk, władze samorządowe Gminy Lanckorona reprezentował Wójt Tadeusz Łopata, Przewodniczący Rady Gminy Lanckorona Ryszard Frączek oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lanckorona Tadeusz Wyka.

 

 

W trakcie uroczystości podpisano porozumienie dot. funkcjonowania posterunku oraz przekazano kierownikowi posterunku symboliczny klucz.

 

 

Wójt Tadeusz Łopata od początku swojej kadencji czynił starania dot. przywrócenia posterunku, co docenił Wojewoda zwracając się do Wójta z podziękowaniami za jego pracę: „Dziękuję panu Wójtowi za sprawność działania w tym zakresie. Starania o utworzenie tego posterunku musiały potrwać, ale już dziś możemy się cieszyć kolejną siedzibą Policji w powiecie wadowickim. To potwierdzają słowa, które towarzyszą mi od początku, kiedy jestem wojewodą, że razem jesteśmy silniejsi.” – mówi Wojewoda Łukasz Kmita. Wójt Tadeusz Łopata otrzymał także podziękowania z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach za zaangażowanie w reaktywację posterunku policyjnego w Lanckoronie.

 


Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem przemówienia okolicznościowego Wójta Gminy Lanckorona z okazji otwarcia posterunku w Lanckoronie:

 

 

„Szanowi Państwo, odkąd w 2014 roku zostałem wójtem bardzo bliskie były mi kwestie związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lanckorona. Najpierw poczyniłem starania o przywrócenie w Lanckoronie punktu obsługi interesanta w budynku OSP Lanckorona, gdzie od 1 lutego 2017 roku nasz dzielnicowy, obecny tu aspirant Żmuda pełnił dyżury dla mieszkańców.

 

Jeśli popatrzeć zaś chronologicznie to posterunek milicji obywatelskiej funkcjonował w Lanckoronie do 1989 roku, następnie na skutek zmian ustrojowych do 1997 roku była w Lanckoronie obecna policja lokalna, a potem do 2002 roku zamiejscowy rewir dzielnicowy Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej. Potem przez prawie 15 lat, aż do 2017 roku mieszkańcy Gminy Lanckorona musieli w sprawach wymagających interwencji policyjnej jeździć do kalwaryjskiego komisariatu. Zawsze uzyskiwali tam niezbędną pomoc, ale taka podróż była dla mieszkańców dużą niegodnością ze względu na trudności komunikacyjne.

 

Dziś stoimy wszyscy w murach reaktywowanego posterunku w Lanckoronie, trzeciego po Brzeźnicy i Spytkowicach posterunku na terenie gmin tworzących Powiat Wadowicki.

 

Jest to bez mała historyczna chwila, która nie miałaby miejsca, gdyby nie determinacja wielu osób. Z tego miejsca pragnę podziękować za zaangażowanie w przywrócenie posterunku Komendzie Głównej Policji oraz Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a w szczególności słowa podziękowania kieruję do Komendanta Komendy Powiatowej w Wadowicach za determinację oraz podejmowanie rozmów i wyzwań, które zakończyły się otwarciem jednostki.

 

Panu komisarzowi Radwanowi, kierującemu lanckorońskim posterunkiem życzę wszelkiej pomyślności oraz ze swojej strony deklaruję chęć współpracy dla dobra lokalnej społeczności. Wszystkim zaś pracownikom posterunku w Lanckoronie życzę wytrwałości w pracy, spełnienia zawodowego oraz życzliwości i szacunku mieszkańców dla ich ciężkiej pracy.”