Stowarzyszenie 3 wionki w Jastrzębi

text_791_1455542438_45865100

Stowarzyszenie „3 Wionki” w Jastrzębi

jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Więcej informacji na facebooku: Stowarzyszenie „3 Wionki” w Jastrzębi.