Koło Gospodyń Wiejskich w Jastrzębi

Koło Gospodyń Wiejskich w Jastrzębi powstało 60 lat temu jako organizacja działająca pod egidą Kółka Rolniczego, które założył Stanisław Bernecki. Pierwszą przewodniczącą KGW była Stefania Bernecka. Przewodnictwo to następnie przejęła Józefa Chromy, a po niej stanowisko przewodniczącej pełniła Helena Białek. Nie dysponujemy niestety kronikami z początków działalności naszej organizacji, jednak z przekazów ustnych wiemy, że organizowane były kursy gotowania i pieczenia – w wielu domach nadal znajdziemy zeszyty, w których nasze babcie i mamy notowały przepisy na tradycyjne polskie potrawy. W ramach działalności KGW organizowało też kursy kroju i szycia, a także prowadziło dystrybucję kurcząt.

W roku 1973 przewodniczącą została Maria Stela, która tę funkcję przejęła od pani Frosztęgowej. W tych latach wybudowano w Jastrzębi Dom Kultury i KGW otrzymało pomieszczenie do swojej dyspozycji. Kółko Rolnicze z własnych środków zakupiło dla KGW naczynia, które były wypożyczane na przyjęcia weselne i okolicznościowe. Wspólnie z Kółkiem Rolniczym organizowane były też wycieczki. Działalność KGW w Jastrzębi poszerzała się o organizowanie różnych imprez skierowanych do całej społeczności wsi: Zapusty, Sobótki, zabawy Sylwestrowe.

W 2010 r. pani Maria Stela zrezygnowała z funkcji przewodniczącej, wtedy to Wanda Kozik i Jadwiga Kozik przejęły zadania przewodniczącej.

Kontynuujemy organizowanie imprez, które rozpoczęły nasze poprzedniczki, umeblowałyśmy kuchnię i dokupiłyśmy naczynia. Same gotujemy i pieczemy dla naszych mieszkańców i organizacji działających na terenie Jastrzębi. W miarę naszych możliwości finansowych wspomagamy działalność tychże organizacji. Nasi mali piłkarze otrzymali od KGW dofinansowanie na stroje sportowe. Taką samą pomoc otrzymała grupa cheerleaderek (na stroje i pompony). Zysk z imprezy „Jesienne Przysmaki” przekazany został Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jastrzębi. Działamy dla całej społeczności naszej wsi – wyjazdy, imprezy czy kulig Doliną Chochołowską nie są przeznaczone wyłącznie dla członkiń KGW. Staramy się aktywizować mieszkańców i podtrzymywać poczucie naszej wspólnoty oraz kultywować tradycje związane z naszą wsią i regionem. Ta działalność przejawia się między innymi w wiciu tradycyjnego wieńca dożynkowego, czy palm wielkanocnych wykonywanych wspólnie z dziećmi, kultywowaniu zwyczajów tradycji ludowych, ale także w dbaniu o zachowanie tradycyjnych przepisów kulinarnych i tego wszystkiego, co wyróżnia naszą społeczność spośród innych.

źródło tekstu: KGW Jastrzębia