Aktualności
Ogłoszenie

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Lanckorona przeznaczonych do oddania w użyczenie. Wójt Gminy Lanckorona podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne