Aktualności
OGŁOSZENIE

Sołtys Sołectwa Skawinki zaprasza na ZEBRANIE WIEJSKIE w dniu 15 marca 2024 r., o godz. 18.00 (piątek)