Aktualności
Nominacje na stanowisko dyrektora

W dniu 9 lipca 2024 roku Wójt Gminy Lanckorona Ryszard Gonet wręczył akty powierzenia stanowisk dyrektorom szkół  placówek edukacyjnych prowadzonych przez Gminę Lanckorona.

 

Nominacje na stanowisko dyrektora otrzymali dyrektorzy wyłonieni w drodze przeprowadzonego konkursu:

 

– Pani Teresa Łabędź – Zespół Szkół w Izdebniku, powierzenie pełnienia funkcji dyrektora od 1 września 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2029 r.

 

– Pani Jolanta Słonina – Szkoła Podstawowa w Skawinkach, powierzenie pełnienia funkcji dyrektora od 1 września 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2029 r.