Aktualności
narodowe czytanie „Nad Niemnem” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lanckoronie

Za nami XII edycja ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Lanckoronie w dniu 9 września 2023 r. zebrała się młodzież klas 8 szkół podstawowych z terenu Gminy Lanckorona.

 

Czytelnicze wydarzenie otworzyła Dyrektor GBP w Lanckoronie Monika Zając, która przywitała zaproszonych Gości wśród, których znaleźli się m. in. Wójt Gminy Lanckorona Pan Tadeusz Łopata wraz z małżonką Lucyną Hank-Łopatą, Dyrektor ZOPO Pan Zbigniew Małecki, Kierownik GOPS Pani Justyna Młynek-Medoń, Kierownik GZB Pan Stanisław Madej, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Lanckoronie Pani Ewelina Leszczyńska- Wilk, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Lanckoronie Pan Mirosław Gajewski, nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Lanckoronie Pani Józefa Bucka, a także uczniowie klas 8 ze szkół podstawowych z terenu Gminy wraz z opiekunami.

 

Po przywitaniu gości przez Dyrekcję biblioteki, głos zabrał Wójt Tadeusz Łopata. W swoich słowach skierowanych do młodzieży zachęcał do zaznajamiania się z rodzimą literaturą, historią oraz apelował do młodzieży, aby krzewili swoją tożsamość, korzystali z wiedzy nauczycieli historii, a także, aby rozmawiali na temat historii lokalnej i ogólnej w domach z dziadkami i rodzicami. Wójt podziękował również Pani Dyrektor biblioteki za zaangażowanie w pracę, a także promocję literatury na terenie naszej małej ojczyzny poprzez różnego rodzaju inicjatywy organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lanckoronie i Filie w Izdebniku, Jastrzębi i Skawinkach.

 

Następnie przeszliśmy do części oficjalnej, w której Dyrektor Biblioteki Publicznej w Lanckoronie Monika Zając odczytała list od Prezydenta RP skierowany do Polaków na tę okazję, omówiła ideę Narodowego Czytania, genezę powstania akcji, przybliżyła sylwetkę Elizy Orzeszkowej, której powieść „Nad Niemnem” była tegoroczną lekturą.

 

Bibliotekarz Monika Mirek przedstawiła okoliczności powstania utworu i jego główne wątki. Prelegentka nawiązała również do czasów Powstania Styczniowego, które opisane jest na stronach powieści oraz sytuacji polskiego społeczeństwa w II połowie XIX wieku.

 

Ostatnim punktem wydarzenia było odczytywanie fragmentów „Nad Niemnem”. Jako pierwsi wystąpili uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej w Lanckoronie Kornelia Sternal i Hubert Chwała, którzy odczytali fragment przedstawiający legendę o Janie i Cecylii.

 

Następnie fragment opisujący Powstanie Styczniowe i losy bohaterów odczytał Wójt Gminy oraz bibliotekarka z Filii w Jastrzębi i Skawinek Pani Dorota Lenik.

 

W imieniu organizatorów dziękujemy Wójtowi Gminy Lanckorona Panu Tadeuszowi Łopacie za objęcie honorowym patronatem naszej czytelniczej imprezy oraz o odczytanie fragmentu dzieła.

 

Serdecznie dziękujemy Pani Józefie Buckiej za zaangażowanie oraz przygotowanie wraz z uczniami wybranego fragmentu utworu.

 

Dziękujemy Szkole Podstawowej w Lanckoronie za przygotowanie okolicznościowych zakładek upamiętniających XII edycję Narodowego Czytania.

 


 

„Bardzo dziękuję Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lanckoronie Monice Zając oraz Paniom bibliotekarkom pracującym w Filiach Biblioteki Publiczna w Izdebniku, Jastrzębi i Skawinkach Pani Monice Mirek i Pani Dorocie Lenik za przygotowanie spotkania w ramach akcji Narodowe Czytanie. Jestem pewien, że młodzież, która uczestniczyła we wspólnym czytaniu powieści „Nad Niemnem” poznała dzięki Wam kontekst historyczny tej książki oraz dowiedziała się więcej o życiu autorki. Bardzo doceniam również postawę uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Lanckoronie, którzy odczytali fragmenty powieści „Nad Niemnem” oraz przygotowali zakładki do książek z cytatami dla uczestników wydarzenia. „ – mówi Wójt Tadeusz Łopata.