Aktualności
najważniejsze inwestycje w Gminie Lanckorona

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Lanckorona!

 

W związku ze zbliżającym się czasem podsumowań chciałbym Państwu przedstawić najważniejsze inwestycje, które wykonano na terenie naszej gminy na przestrzeni ostatnich 9 lat. Jako Wójt byłem inicjatorem szeregu inicjatyw i wielu inwestycji, ale to właśnie działania przedstawione w materiale filmowym według mnie najlepiej służą nam wszystkim i mają ogromny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży:

 

Inwestycje w infrastrukturę (remonty i modernizacja dróg, budowa świetlicy wiejskiej w Podchybiu, boisko sportowe w Skawinkach);

 

Inwestycje w rozwój i poprawę warunków nauczania dzieci i młodzieży (budowa i funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Lanckoronie, budowa budynku Przedszkola w Lanckoronie, rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jastrzębi i budowa sali gimnastycznej, rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izdebniku, rozbudowa budynku Przedszkola w Izdebniku);

 

Ochrona zabytków i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń (rewitalizacja zamku w Lanckoronie).

 

Ufam, że wszystkie te inwestycje sprawiły, że znacząco poprawiła się jakość życia Mieszkańców naszej gminy.

 

 

Wójt Gminy Lanckorona

Tadeusz Łopata