Aktualności
„MOJE LANCKOROŃSKIE STRONY” – XVI edycja konkursu regionalnego dla klas 1-3

20 marca 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów walk o Niepodległość Polski w Izdebniku odbyła się XVI edycja Konkursu Regionalnego „Moje lanckorońskie strony”, którego organizatorkami są nauczycielki klas I-III Pani Teresa Łabędź pracująca w ZS w Izdebniku oraz Pani Zofia Chorąży pracująca w SP w Skawinkach.

 

Konkurs ma za zadanie spopularyzować wiedzę uczniów o regionie z uwzględnieniem aspektów historycznych, kulturowych i geograficzno-przyrodniczych, w tym: przyczynić się do poznania i promowania dziedzictwa kulturowego regionu; pogłębić wiedzę uczniów o zabytkach, tradycjach, zwyczajach, obrzędach ludowych i zajęciach przodków; kształtować wrażliwość na piękno naszej małej Ojczyzny.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III i składa się z prezentacji pracy i referatu na temat wybranego zagadnienia dotyczącego miejscowości lub tematu związanego z terenem naszej gminy.

 

W tym roku 10 uczniów ze wszystkich szkół w gminie stanęło do konkursowych zmagań, które rozpoczęły się od wylosowania kolejności występów.

Jako pierwsza wystąpiła Aleksandra Myśliwiec,SP Lanckorona, która opowiedziała o strojach noszonych przez dawnych mieszkańców Lanckorony oraz zaprezentowała przygotowane tablice ze zdjęciami wraz z własnoręcznie wykonanym rysunkiem stroju lanckorońskiego. Drugą prezentację dotyczącą legendy związanej z powstaniem kościółka przy lanckorońskim cmentarzu przygotowała Lena Gruczyńska, SP Lanckorona, która wystąpiła w stroju dworskim oraz zaprezentowała makietę kościółka wraz z legendarnym cisem i makietę opasłej księgi z legendami. Franciszek Dziadkowiec, SP Jastrzębia przygotował multimedialną prezentację dotyczącą dawnego budownictwa w Jastrzębi, z której mogliśmy się dowiedzieć jakich materiałów używano 100 lat temu do budowy domów oraz zobaczyć zdjęcia najstarszych budynków w Jastrzębi. W trakcie prezentacji Leny Piwowar, SP Skawinki wszyscy zgromadzeni mogli zobaczyć jak wyglądały zabawki dzieci żyjących na wsi na przestrzeni ostatniego wieku. Jako piąta wystąpiła Maja Kukuła, ZS Izdebnik, która opowiedziała o najważniejszych zabytkach znajdujących się w gminie Lanckorona. Maja w swoją prezentację zaangażowała wszystkich pozostałych uczestników konkursu oraz zaprezentowała swoje obrazy przedstawiające zabytki, których historię referowała. Nikodem Piwowar, SP Jastrzębia w swoim wystąpieniu przedstawił rys historyczny bitwy pod Lanckoroną w lesie „Groby”, której 253. rocznica przypada w tym roku. O historii rozwoju szkoły podstawowej w Jastrzębi opowiedział Braian Socha, SP Jastrzębia, który przygotował multimedialną prezentację oraz zaprezentował rysunki dworu w Jastrzębi oraz budynku szkoły po rozbudowie. Jako ósma uczestniczka zaprezentowała się w tradycyjnym storju lanckorońskim Zuzanna Szewczuk, SP Lanckorona, która opowiedziała o historii powstania regionalnego muzeum w Lanckoronie, swoją prezentację wzbogaciła opisem makiety i obrazu swojego autorstwa. Przedostatnim uczestnikiem konkursu był Alan Matyja, SP Skawinki, który przygotował prezentację o świętych patronach kościołów znajdujących się na terenie gminy. Alan wystąpił jako św. Jan Chrzciciel i referował ciekawostki dot. życiorysu św. Małgorzaty, Dziewicy i Męczennicy, patronki kościoła w Izdebniku oraz św. Joachima, patrona kościoła w Skawinkach. Jako ostatnia zaprezentowała się Natalia Worwa, SP Lanckorona, która opowiedziała historię powstania piekarni w Lanckoronie oraz zaprosiła wszystkich obecnych na degustację chlebów z piekarni Państwa Siwków.

 

Jury, w skład którego wchodzili dyrektorzy szkół: Dyrektor SP w Jastrzębi Pani Edyta Woźniak, Dyrektor SP w Skawinkach Anna Gibas oraz Dyrektor SP w Lanckoronie Mirosław Gajewski miało trudny orzech do zgryzienia, ponieważ poziom był bardzo wysoki i wyrównany, a wszyscy uczestnicy włożyli ogromną pracę w przygotowanie swoich prezentacji. Ostatecznie przyznano tylko pierwsze i drugie miejsca, a uczestnicy sami mogli wybrać sobie nagrody.

 

Osobną kategorią były Nagrody specjalne Wójta Gminy Lanckorona.

Tradycyjnie już Wójt Tadeusz Łopata wyróżnił po jednej prezentacji z każdej szkoły:

ZS Izdebnik: Maja Kukuła,

SP Lanckorona: Lena Gruczyńska,

SP Jastrzębia: Nikodem Piwowar, SP Jastrzębia,

SP Skawinki: Lena Piwowar.

 

Organizatorki konkursu wręczyły Panu Wójtowi podziękowania za wspieranie konkursu od wielu lat oraz za objęcie patronatem honorowym. Wójt otrzymał również obraz przedstawiający zamek w Lanckoronie, który namalowała Maja Kukuła, uczestniczka konkursu i uczennica ZS w Izdebniku. Dyplomy z podziękowaniami otrzymali także dyrektorzy szkół.

 

„Jestem niezmiernie dumny, że mogłem objąć patronatem honorowym i ufundować nagrody w XVI już edycji Konkursu Regionalnego „Moje lanckorońskie strony”. Jestem mile zaskoczony poziomem wiedzy uczniów o naszej małej Ojczyźnie. We wszystkich prezentacjach było widać ogrom pracy dzieci. Pragnę też podziękować rodzicom, którzy na pewno włożyli mnóstwo energii i czasu w przygotowanie swoich pociech do konkursu. Swoje podziękowania kieruję też do organizatorek konkursu: Pani Teresy Łabędź i Pani Zofii Chorąży. Pragnę serdecznie podziękować również za piękny obraz przedstawiający lanckoroński zamek, którego zachowanie dla przyszłych pokoleń tak bardzo leży mi na sercu.” – mówi Wójt Tadeusz Łopata.