Aktualności
Lokalizacja punktów dystrybucji preparatu jodu

Na polecenie Wojewody Małopolskiego Wójt Gminy Lanckorona podaje do wiadomości mieszkańców listę punktów dystrybucji preparatów jodowych. W związku z tym, uprasza się mieszkańców Gminy Lanckorona o zapoznanie się z poniższą listą punktów wydawania jodku potasu.

W razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego poniższe punkty zostaną uruchomione i informacja o tym zostanie zakomunikowana na szeroką skalę.

 

Jednocześnie informujemy, że tego typu niebezpieczeństwo obecnie nie występuje i podjęte działania mają charakter prewencyjny, jeśli jednak dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane po wydaniu zarządzenia przez Wojewodę Małopolskiego.

 

 

 

.