Aktualności
informacja o jakości wody na ujęciu Izdebnik-Solca

Badanie wody zostało przeprowadzone w dniu 17 czerwca 2024 r. przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną Województwa Małopolskiego z Wadowic. Badania przeprowadzane są według ustalonego na początku roku harmonogramu badań, ponadto badania wody przeprowadzane są przez firmę zewnętrzną Polcargo-Medyka.

 

Po otrzymaniu informacji o złej jakości wody na ujęciu Izdebnik-Solca Gminny Zakład Budżetowy zlecił natychmiastowe czyszczenie sieci wodociągowej wraz z dodatkowym chlorowaniem. Informacja ta również została przesłana do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Województwa Małopolskiego w Wadowicach.

 

W poniedziałek 24.06.2024 roku zostało zlecone badanie kontrolne zewnętrznej Firmie Polcargo-Medyka, która pobrała próbki wody do ponownego badania.

 

Ostateczne wyniki badanej wody mają być najpóźniej w piątek 28 czerwca 2024 r. Po otrzymaniu w formie mailowej wyników natychmiast zostaną one przesłane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Województwa Małopolskiego w Wadowicach, która po ich analizie zdecyduje czy woda nadaje się do spożycia i jest całkowicie bezpieczna.

 

Informacja o wynikach badania wody niezwłocznie zostanie przekazana mieszkańcom gminy za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy oraz Facebook.

 

Dodatkowe informacje w Gminnym Zakładzie Budżetowym pod nr tel. 33 876 35 81.