Aktualności
grant z narodowego programu rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 dla zespołu szkół w izdebniku

Gmina Lanckorona otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3.

 

Dofinansowanie w ramach Kierunku interwencji 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” otrzymało Przedszkole w Izdebniku w wysokości 3 000,00 zł.

 

Dofinansowanie w ramach Kierunku interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych” otrzymała Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk o Niepodległość Polski w Izdebniku w wysokości 12 000, 00 zł.

 

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 18 750,00 zł, a wkład własny Gminy Lanckorona to 3 750,00 zł.