Aktualności
Gmina Lanckorona już po raz kolejny pomaga spełniać marzenia

Finał Szlachetnej Paczki 2016

W dniu 10 i 11 grudnia odbył się finał Szlachetnej Paczki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Rejon Kalwarii Zebrzydowskiej objął jak co roku swoim zasięgiem trzy Gminy: Kalwarię Zebrzydowską, Stryszów oraz Lanckoronę. W tej edycji brało udział 27 wolontariuszy.

Łączna liczba obdarowanych rodzin to 42, a kwota otrzymanego wsparcia to 120 tyś. złotych wartości materialnej paczki. Natomiast łączna liczba osób zaangażowanych w przygotowanie paczki to ok. 2500.

Gmina Lanckorona jak co roku, wspiera, działa, angażuje ludzi dobrego serca i pomaga. Jak co roku rodziny z terenu naszej gminy i nie tylko otrzymali wsparcie w postaci art. spożywczych, przemysłowych oraz środków czystości i sprzętu gospodarstwa domowego.

Wśród prezentów oprócz żywności, odzieży i środków chemicznych znalazły się pralki, lodówki, bojlery, kaloryfery oraz inny sprzęt gospodarstwa domowego.

Wszyscy włącznie z urzędnikami Gminy Lanckorona brali udział w zbiórce potrzebnych rzeczy dla potrzebujących rodzin. Robiliśmy to z wielkim poczuciem obowiązku i zaangażowaniem. Szlachetna Paczka to taka iskierka nadziei na lepsze jutro, pokazuje że człowiekiem się jest zawsze, a nie tylko jeden dzień mówił wójt Gminy Lanckorona Tadeusza Łopata podczas spotkania z wolontariuszami.

Serdeczne Podziękowania za pomoc w akcji Szlachetna Paczka złożyli darczyńcom i jednostkom organizacyjnym działającym na terenie Gminy Lanckorona wolontariusze, którzy niejednokrotnie bezimiennie pomagali przy zbiórce lub transporcie paczek.

W imieniu wolontariuszy serdecznie dziękuję wszystkim ludziom dobrego serca, którzy przyczynili się do stworzenia tak wyjątkowych prezentów zarówno z Kalwarii Zebrzydowskiej, małopolski, Polski oraz zagranicy.

Z naszej Gminy szczególnie dziękujemy za wsparcie i patronat Wójtowi Gminy Lanckorona – Tadeuszowi Łopacie, pracownikom urzędu oraz wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych. Dziękujemy również dzieciom z Zespołu Szkół w Lanckoronie, Izdebniku i Skawinkach, a w szczególności ich rodzicom za pomoc w stworzeniu tak wyjątkowych prezentów, naszym młodym wolontariuszom, liderce za to, że od kilku lat jest z nami wspiera i integruje w szlachetnym celu.