Aktualności
dofinansowanie do projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Gmina otrzymała dofinansowanie do projektu
„Cyberbezpieczny Samorząd
Gminy Lanckorona”

 

 

 

W dniu 14 marca 2024 roku w wyniku oceny formalno-merytorycznej projektu „Cyberbezpieczny Samorząd  Gminy Lanckorona” Gmina Lanckorona uzyskała dofinansowanie w kwocie 513 183,00 zł.

 

Projekt dofinansowany jest w  100 % .

 

Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

 

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd gminy Lanckorona” ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Grupą docelową projektu jest administracja publiczna.