Aktualności
Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych, którymi są to m.in. placówki systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobki, kluby dziecięce, kościoły i związki wyznaniowe, placówki kulturalne, straże pożarne, pozarządowe organizacje pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne.

 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.  Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB.

 

Wysokość dodatku
Wysokość dodatku zrekompensuje 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon. Obliczenia przeprowadza się na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2020 i 2021.

 

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć: za pomocą Platformy ePUAP , osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Lanckorona   lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych dostępny jest w załączniku  lub w wersji papierowej –  w siedzibie Urzędu Gminy Lanckorona, ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona. Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.

 

Do pobrania: