Aktualności
zebranie wiejskie w lanckoronie

Sołtys wsi Lanckorona zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Lanckorona w dniu 24 lutego 2017 r. o godz. 18-tej

Z A W I A D O M I E N I E

 

Sołtys wsi Lanckorona zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Lanckorona

 

w dniu 24 lutego 2017 r.

 

o godz. 18-tej / piątek/

 

Zebranie odbędzie się w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarowej

 

w Lanckoronie

 

Tematem zebrania wiejskiego m.in. będzie:

 

– omówienie spraw gospodarczych sołectwa,

 

Zapraszam mieszkańców do udziału

 

w zebraniu.