Aktualności
złożenie kwiatów pod pomnikiem „wiara i wolność” – dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Lanckoronie

Wójt Gminy Lanckorona zaprosił Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Lanckoronie Pana Mirosława Gajewskiego wraz z delegacją uczniów do wspólnego złożenia kwiatów pod pomnikiem „Wiara i Wolność” z okazji Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Wójt zaprosił na to wydarzenie również przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy: Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lanckoronie Pana Zbigniewa Małeckiego, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lanckoronie Panią Monikę Zając, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie Małgorzatę Dziadkowiec, Kierownika Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie Pana Stanisława Madeja oraz reprezentującą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie Kierownik Klubu Senior+ w Lanckoronie Panią Dorotę Mamcarczyk.

 

Wójt podziękował wszystkim za przybycie oraz odczytał list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy skierowany do wszystkich organizatorów i uczestników obchodów Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w 2023 roku.

 

W samo południe 1 marca br. delegacja złożona z uczniów lanckorońskiej szkoły wraz z Wójtem złożyła kwiaty pod pomnikiem. Następnie znicze złożyły delegacje: dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i uczniów lanckorońskiej szkoły wraz z Dyrektorem.