Aktualności
zebranie wiejskie w jastrzębi

Zebranie odbędzie się w dniu 3 marca 2017 r. o godz. 18-tej ( piątek) w Domu Kultury w Jastrzębi.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Sołtys Sołectwa Jastrzębia zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa

 

w dniu 3 marca 2017 r.

o godz. 18-tej ( piątek)

 

Zebranie odbędzie się w Domu Kultury w Jastrzębi.

 

Tematem zebrania wiejskiego będzie m.in.:

– omówienie spraw gospodarczych sołectwa,

 

Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniu.

 

Z poważaniem

Ryszard Frączek