Aktualności
zebranie Wiejski w Sołectwie Podchybie

O G Ł O S Z E N I E

o zwołaniu zebrania Wiejskiego

w Sołectwie Podchybie

Sołtys Sołectwa Podchybie

serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na

ZEBRANIE WIEJSKIE

które odbędzie się w dniu 18 maja 2019 r.

(sobota) o godz. 17 -tej

w budynku Podchybie 42

Przedmiotem zebrania wiejskiego będą:

 

– sprawy bieżące Sołectwa Podchybie

 

Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniu.

 

Z poważaniem

Grzegorz Leniartek

Sołtys Sołectwa Podchybie