Aktualności
zebranie sprawozdawcze osp Jastrzębia

Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata na zaproszenie prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębi druha  Mariana Dziadkowca uczestniczył 4 marca 2023 r. w zebraniu sprawozdawczym za rok 2022, które odbyło się w świetlicy OSP Jastrzębia.

 

W spotkaniu uczestniczyli również: Przewodniczący Rady Gminy i jednocześnie sołtys sołectwa Jastrzębia Ryszard Frączek, Radny Rady Gminy Lanckorona z Jastrzębi Pan Hubert Skupień, Prezes Gminnego Zarządu ZOSP w Lanckoronie druh Józef Godula, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach, ks. Jan Bobrek – kapelan OSP w Gminie Lanckorona oraz ks. proboszcz Rafał Cinal, proboszcz parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lanckoronie.

 

W trakcie zebrania Prezes OSP Jastrzębia podsumował działania jednostki w 2022 r. oraz wręczono medale za wysługę lat dla kilku druhów.

 

Wójt Tadeusz Łopata odczytał nominację od Jego Ekscelencji ks. biskupa Marka Jędraszewskiego dla ks. Jana Bobrka – mianującą go ponownie kapelanem Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Lanckorona, a Prezes OSP Jastrzębia wręczył mu kwiaty, druhowie przyjęli tę nominację gromkimi brawami.

 

Wójt w trakcie swojego przemówienia podziękował zgromadzonym druhom za ich bezinteresowną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Podkreślił przy tym, że w trakcie pożarów czy innych akcji najczęściej na miejscu pierwsze są jednostki OSP, dlatego tak ważne jest inwestowanie w ich szkolenia i odpowiedni sprzęt. Wójt dodał, że w tym roku po raz kolejny żadna jednostka OSP z terenu Gminy Lanckorona nie otrzymała nowego samochodu strażackiego,w związku z tym mając na uwadze stan taboru samochodowego będącego w posiadaniu strażaków-ochotników (m.in. prawie 37-letni samochód strażacki w Jastrzębi) Wójt zdecydował zwrócić się z pisemnym zażaleniem dot. zaistniałej sytuacji do właściwego ministerstwa.