Aktualności
Zebrania OSP na terenie Gminy Lanckorona

Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębi i Skawinkach rozpoczęła cykl zebrań sprawozdawczych OSP Gminy Lanckorona.

Podczas obrad głosowano nad absolutorium dla prezesów OSP Stanisława Bartyzela Jastrzębia i Piotra Chorążego Skawinki. Omawiano także ważne dla jednostek sprawy związane z utrzymaniem sprzętu pożarniczego oraz remizy. W obu zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata natomiast w Sołectwie w Jastrzębi uczestniczył w zebraniu Przewodniczący Rady Gminy Lanckorona a zarazem Sołtys i druh miejscowego OSP Ryszard Frączek w zebraniu uczestniczyła również Dyrektor Szkoły Małgorzata Chyczyńska.

W czasie zebrania w Jastrzębi i Skawinkach wysłuchano sprawozdań z działalnych OSP, finansowego oraz komisji rewizyjnej. Przyjęto także projekt planu działalności i planu na rok bieżący.

OSP Jastrzębia w 2016 r. interweniowała w 8 akcjach bojowych (6 pożarów i dwa lokalne zagrożenia). Ponadto ochotnicy z Jastrzębi i Skawinek uczestniczyli we wszystkich uroczystościach na terenie gminy byli również aktywni podczas obchodów 650 rocznicy nadania Praw Miejskiej Lanckoronie.

Dodatkowo druhowie z OSP Skawinki brali udział w zabezpieczeniu ruchu podczas ważnych uroczystości państwowych na terenie Gminy Lanckorona.

Podczas zebrania sprawozdawczego w Jastrzębi przyjęto w szeregi OSP 14 nowych członków będzie to Młodzieżowa Drużyna OSP obecnie składa się ona z 8 chłopców i 6 dziewcząt w wieku od 12 do 16 lat.

Kolejne zebrania planowane są w Izdebniku, Lanckoronie i Łaśnicy.