Aktualności
zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska nr 120827 celem zabezpieczenia drogi ul. Ogrodowa w Lanckoronie w km od 0+030 do 0+080”, link do dokumentów na BIP —> tutaj