Aktualności
ZAPROSZENIE – konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji zamku

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 14.02.2020 0 godzinie 17.00 w GOK w Lanckoronie