Aktualności
zaproszenie do udziału w akcji „Narodowe Czytanie”

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lanckorona!

 

5 września br. już po raz 9 cała Polska w ramach akcji „Narodowe Czytanie” zatopi się tym razem w lekturze „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Już od 9 lat z początkiem września mamy okazję przypomnieć sobie wielkie literackie dzieła należące do kanonu polskiej literatury pięknej. Wspólne czytanie literatury, które nierzadko jest spoiwem łączącym pokolenia dzieci i rodziców czy wnuków i dziadków ma wtedy szczególną oprawę. Niestety w dobie toczącej się pandemii nie możemy zorganizować wspólnego czytania z udziałem publiczności jak czyniła to od początku akcji Gminna Biblioteka Publiczna w Lanckoronie. Musimy szukać alternatywnych rozwiązań.

 

„Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczne „Narodowe Czytanie” było realizowane w jak najbezpieczniejszej formie i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zachęcam Państwa do zorganizowania lektury „Balladyny” według Państwa własnej inwencji i pomysłowości, również z wykorzystaniem tradycyjnych, a zwłaszcza nowoczesnych narzędzi komunikacji” – te słowa Prezydenta RP Andrzeja Dudy z listu zachęcającego do udziału w akcji skłoniły mnie do zaproszenia Państwa do wyjątkowej edycji „Narodowego Czytania” w naszej gminie.

 

Po pierwsze chciałbym zachęcić Państwa do wspólnego czytania „Balladyny” w domach razem z rodziną. Wspólne czytanie wraz z podziałem na role na pewno będzie miało duże walory pedagogiczne, a zainteresowanie, które okażą Państwo akcji „Narodowego Czytanie” będzie też dla dzieci i młodzieży lekcją patriotyzmu. Zachęcam do śledzenia stron internetowych: Urzędu Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lanckoronie oraz mediów społecznościowych  Gminnej Biblioteki Publicznej w Lanckoronie, ponieważ to właśnie tam 5 września zostanie opublikowane video, na którym wraz z Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lanckoronie będziemy czytać fragmenty „Balladyny”.

 

Wójt

/-/

Tadeusz Łopata