Aktualności
XXIV MIĘDZYNARODOWY ZŁAZ SAMORZĄDOWCÓW

W 2019 roku na trasie XXIV Międzynarodowego Złazu Samorządowców spotkamy się w gminie Budzów należącej do powiatu suskiego

REGULAMIN XXIV MIĘDZYNARODOWEGO ZŁAZU SAMORZĄDOWCÓW

31 sierpień 2019 rok – BUDZÓW

 

Miejsce docelowe Złazu:

Boisko Sportowe LKS „STRZELEC” w Budzowie

 

Organizatorzy Złazu:
Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Gmina Budzów, Združenie Babia Hora.

 

W 2019 roku na trasie XXIV Międzynarodowego Złazu Samorządowców spotkamy się w gminie Budzów należącej do powiatu suskiego, w skład której wchodzi sześć sołectw: Budzów, Baczyn, Bieńkówka, Jachówka, Palcza i Zachełmna. Wszystkie wsie leżą na obszarze Beskidu Makowskiego (Średniego) nad rzeką Paleczką (prawy dopływ Skawy i jej dopływami Jachówką oraz Zachełmnką). Jednocześnie położoną są u stóp górskich pasm: Babicy (727 m n.p.m) i Chełmu (603 m n.p.m) oraz Koskowej Góry (866 m n.p.m), najwyższej w tym rejonie. Obszar gminy przecina ważny szlak komunikacyjny – asfaltowa szosa z Krakowa do Suchej Beskidzkiej.

 

Przez teren gminy przebiegają trzy atrakcyjne, znakowane szlaki turystyczne.
Są to: szlak czerwony z Palczy na Babicę i do Myślenic w kierunku wschodnim oraz na Chełmn i do Zembrzyc w kierunku zachodnim, szlak zielony z Budzowa do Kalwarii Zebrzydowskiej w kierunki północnym oraz do Makowa Podhalańskiego w kierunku południowym, szlak niebieski z Bieńkówki do Lanckorony w kierunku północnym oraz przez Koskową Górę do Jordanowa w kierunku południowym.

 

Msza św. w intencji uczestników Złazu i mieszkańców należących do SGB odbędzie się na boisku sportowym LKS „STRZELEC” w Budzowie.

 

Cel Złazu:

Celem złazu jest tworzenie wśród wspólnoty samorządowej przyjaznej atmosfery, integracji społeczności lokalnej mieszkającej po obydwu stronach granicy polsko-słowackiej, promowanie górskich miejscowości, podziwianie piękna krajobrazów i przyrody oraz zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu
i uprawiania turystyki.

 

Zespół Organizacyjny:

 1. Marek Listwan – Komandor Złazu – Starszy Gazda SGB
 2. Jan Najdek – Z-ca Komandora Złazu – Wójt Gminy Budzów
 3. Krystyna Szczepaniak – Przewodnicząca Rady Gminy w Budzowie
 4. Maria Mazur – Sekretarz SGB
 5. Janina Pieronkiewicz – Sekretarz Gminy Budzów
 6. Danuta Kawa – Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów
 7. Marcin Leśniakiewicz – przewodnik beskidzki.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Uczestnicy odpowiadają osobiście za zachowanie ostrożności w terenie oraz swoje bezpieczeństwo.
 2. Proponowane trasy złazu są przeznaczone do uprawiania turystyki górskiej, dla pieszych turystów, nie są dostosowane do pokonania przez osoby np. z wózkami dziecięcymi, itp.
 3. Za ewentualne wypadki na trasach oraz podczas spotkania integracyjnego organizatorzy Złazu nie ponoszą odpowiedzialności.
 4. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz zarządzeń administracji lasów uczestnicy odpowiadają osobiście.
 5. Organizatorzy nie zapewniają przewodników górskich.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Złazie wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych (rodziców, opiekunów).
 7. Za uczestników Złazu i mieszkańców gmin należących do SGB odprawiona zostanie Msza św. na boisku sportowym LKS „Strzelec” w Budzowie. Organizatorzy nie zapewniają miejsc siedzących. Warto zaopatrzyć się w nakrycie głowy i ubranie przeciwdeszczowe (teren otwarty).

 

Karty zgłoszenia na Złaz Samorządowców należy przesłać:
pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka lub pocztą elektroniczną na adres: info@sgb.org.pl

 

Ze względów organizacyjnych kartę zgłoszenia grupy należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2019 roku.

 

Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem przedmiotowego Regulaminu.

 

– Dla uczestników przewidziano poczęstunek oraz pamiątkowe znaczki – butony
– Dla autokarów oczekujących na uczestników złazu jest przewidziany parking przy boisku sportowym LKS „Strzelec” w Budzowie.

 

PROGRAM ZŁAZU :

 • 8.00 – 10.30 – Wyjście na trasy złazu
 • 13.00 – Msza Święta w intencji uczestników złazu oraz mieszkańców gmin
 • 14.00 – 15.00 – Rejestracja grup złazowych
 • 15.00 – Spotkanie integracyjne (poczęstunek, prezentacje, występy zespołów, konkursy, zabawy, wspólny śpiew).

 

Informacji na temat Złazu udzielają:

 1. Marek Listwan – Komandor Złazu -Starszy Gazda SGB tel. 502 326 165, m.listwan@gmail.com
 2. Jan Najdek – Z-ca Komandora Złazu -Wójt Gminy Budzów tel. 507 155 257.
 3. Maria Mazur – Sekretarz biura SGB tel. 607 182 340 , info@sgb.org.pl
 4. Janina Pieronkiewicz – Sekretarz Gminy tel. 503 169 752
 5. Marcin Leśniakiewicz – Przewodnik beskidzki , tel. 609 036 054 – dodatkowe informacje na temat tras złazowych.

 

Prosimy samorządowców o zachęcenie wszystkich mieszkańców i sympatyków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich do wzięcia udziału w Złazie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Jan Najdek

Z-ca Komandora Złazu

Marek Listwan

Komandor Złazu


Do pobrania:

– Karta zgłoszenia: PDF , WORD


TRASY ZŁAZU

 

> POBIERZ MAPKĘ <


TRASA I
Zembrzyce – os. Kramarki – os. Mirochówka – Budzów

 

Oznaczenia na załączonej mapie:
krzyżyki, znaki czerwone, następnie oznakowanie złazowe
Długość trasy: ok. 10,5 km
Czas przejścia: ok. 3 godz. 15 min.

 

Trasa nietrudna, prowadzi przez widokowy szczyt Starowidza i fragment grzbietu Chełmu, a następnie schodzi do z Budzowa przez pięknie położone os. Mirochówka.

 

Z zembrzyckiego rynku trasa prowadzi za znakami czerwonymi na północ, między zabudowaniami. Przekracza most na Paleczce, mija Ośrodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy „Totus Tuus”, a następnie wznosi się drogą asfaltową do wysoko położonego zembrzyckiego osiedla Bałdyse. Tu, na rozwidleniu, szlak skręca w lewo (na zachód) i krótko, wśród domów osiedla, wyprowadza na zachodni szczyt Starowidza, z którego roztacza się piękna panorama na Beskidy: Żywiecki, Makowski i Mały oraz Jezioro Mucharskie. Odtąd wędrujemy grzbietem pasemka Chełmu, nadal za znakami czerwonymi. Idziemy najpierw skrajem lasu i pól, a następnie przez las, przechodząc przez główny szczyt Starowidza. Po wyjściu z lasu schodzimy do drogi Marcówka – Stryszów, którą osiągamy obok dużej kaplicy domkowej, leżącej na terenie Marcówki. Idziemy krótko drogą asfaltową w lewo, utrzymując wschodni kierunek marszu przechodzimy pomiędzy domami osiedla Kramarki, należącego już do Stryszowa, a następnie wchodzimy w zwarty las obejmujący szczytową kopułę Chełmu. Po kolejnych kilkuset metrach dochodzimy do dużego skrzyżowania leśnych dróg. Tu z naprzeciwka dochodzi złazowa trasa II, a my opuszczamy szlak czerwony i kierujemy się w prawo zgodnie z oznakowaniem złazowym. Wkrótce docieramy do pierwszych zabudowań (należących jeszcze do Stryszawy). Skręcamy tu w lewo (asfaltowa droga na wprost prowadzi do Marcówki) i idzie za oznakowaniem złazowym, przez las i odcinki zarastających łąk, aż do os. Mirochówka, stanowiącego już część Budzowa. Z osiedla piękne widoki na Beskidy. Odtąd kontynuujemy zejście wąską drogą asfaltową, przechodząc niżej kolejne osiedla, przechodząc most na Paleczce i docierając do drogi Zembrzyce – Sułkowice. Stąd jeszcze ok. 1 km w prawo na metę złazu.

 

Początek trasy: Rynek w Zembrzycach
Zalecana godzina wyjścia na trasę: 9.00


TRASA II
Lanckorona – Skawinki – Chełm – os. Mirochówka – Budzów

 

oznaczenia na załączonej mapie:
kółka, następnie krzyżyki,znaki żółte, następnie czerwone, następnie oznakowanie złazowe
Długość trasy: ok. 15 km
Czas przejścia: ok. 5 godz.

 

Przyjemna, choć długa trasa, lecz praktycznie pozbawiona większych trudności. Jej głównym mankamentem jest to, że w znacznej części przebiega drogami asfaltowymi (z Lanckorony na grzbiet Chełmu oraz z os. Mirochówka na metę złazu). Znad Lanckorony, z grzbietu Chełmu oraz z os. Mirochówka piękne panoramy.

 

Z rynku w Lanckoronie kierujemy się na płd. wsch. ulicą Piłsudskiego, idąc początkowo za znakami żółtymi i niebieskimi. Opuszczamy zwartą zabudowę miasta, mijamy po prawej kapliczkę domkową św. Anny, związaną z bitwą konfederatów barskich z Moskalami w 1771 r. i dochodzimy do rozwidlenia dróg asfaltowych, na którym szlaki się rozchodzą. Wybieramy prawe odgałęzienie, odtąd wędrując już tylko za znakami żółtymi. Schodzimy do położonego w dolinie potoku Skawinka i jednego z jego dopływów lanckorońskiego osiedla Łaśnica, przechodzimy na wprost przez skrzyżowanie i kontynuujemy marsz na południe, wzdłuż potoku, wchodząc na teren wsi Skawinki. Doszedłszy pod zabytkowy drewniany kościół pw. św. Joachima opuszczamy główną drogę, schodząc z niej w prawo, w węższą, ale również asfaltową dróżkę, którą podchodzimy pozostawiając po prawej kościół, a następnie wznosząc się pomiędzy kolejnymi zabudowaniami wsi (nieco wyżej, po lewej, ciekawa kapliczka, tzw. Dzwonek). Droga wychodzi ponad zabudowania, a następnie wchodzi do lasu, osiągając wreszcie grzbiet Chełmu, gdzie z lewej strony dochodzi szlak czerwony. Idziemy grzbietem za znakami obu szlaków, docierając wkrótce do poprzecznej drogi asfaltowej Budzów – Zachełmna – Stronie (tu z prawej dołącza kolejny szlak – zielony). Przecinamy tą drogę i kontynuując marsz na wprost zgodnie z przebiegiem wszystkich trzech szlaków, mijamy zabudowania leśniczówki i dochodzimy do węzła szlaków pod Chełmem Wschodnim (dopiero na tym odcinku opuściliśmy drogi asfaltowe). Tu szlak żółty się kończy, a my wędrujemy nadal na wprost za znakami czerwonymi wygodną, szeroką drogą leśną, biegnącą grzbietem Chelmu. W pewnym momencie droga ta odchodzi w lewo, lecz my kontynuujemy marsz ścieżką na wprost czerwonym szlakiem, docierając w końcu na szczyt Chełmu z zabytkową figurą św. Onufrego. Na szczycie spotykamy szlak niebieski ze Stryszowa, który wkrótce odchodzi w prawo, a my idziemy nadal za znakami czerwonymi, rozpoczynając zejście. Po pewnym czasie dochodzimy do dużego skrzyżowania leśnych dróg. Tu z naprzeciwka dochodzi złazowa trasa I, a my opuszczamy szlak czerwony i kierujemy się w lewo zgodnie z oznakowaniem złazowym i opisem trasy I.

 

Początek trasy: Rynek w Lanckoronie
Zalecana godzina wyjścia na trasę: 8.00


TRASA III
Sucha Beskidzka – Mioduszyna – Budzów

 

oznaczenia na załączonej mapie:
trójkąty, znaki niebieskie, następnie oznakowanie złazowe
Długość trasy: ok. 7 km
Czas przejścia: ok. 2 godz. 30 min.

 

Krótka, ale interesująca trasa biegnąca przez zachodnią część pasma Koskowej Góry w Beskidzkie Makowskim. Po drodze nowa platforma widokowa nad Suchą Beskidzką oraz piękne panoramy Beskidów spod Mioduszyny oraz miejsce pamięci nad osiedlem Zagórze w Makowie Podhalańskim.

 

Z rynku w Suchej Beskidzkiej kierujemy się za znakami niebieskimi ulicą Zamkową przez przejazdy kolejowe i most na Stryszawce, a następnie w prawo, wzdłuż placu targowego. Przechodzimy pod wiaduktami z linią kolejową i drogową obwodnicą miasta, a zaraz potem przez wiszącą kładkę nad Skawą. Szlak następnie dochodzi do zabudowań osiedla Garce, skąd biegnie do nowo wybudowanej platformy widokowej, z której rozpościera się ładna panorama na miasto i jego najbliższą okolicę. Po kolejnych kilkunastu minutach marszu docieramy do domów osiedla Dział Makowski, należącego już do Makowa Podhalańskiego. Przechodzimy przez osiedle, a następnie podchodzimy w stronę coraz bliższego szczytu Mioduszyny, idąc początkowo drogą asfaltową (z tyłu – piękne widoki na Beskidy, głównie Babią Górę i Pasmo Polic), a następnie przez las. Po osiągnięciu szczytu szlak obniża się do skrzyżowania dróg leśnych, nieco przed przed polaną z zabudowaniami gajówki „Drożdżyna”. Tu z naprzeciwka dochodzi złazowa trasa IV, a my skręcamy w lewo i schodzimy odtąd do Budzowa zgodnie z oznakowaniem złazowym. Trasa biegnie początkowo lasem, przecinając koryto niewielkiego potoczka, dalej wychodzi na zarastające łąki nad Budzów, a w końcu sprowadza pomiędzy os. Garbatówka do doliny Paleczki i drogi Zembrzyce – Sułkowice wprost na metę złazu.

 

 

Początek trasy: Rynek w Suchej Beskidzkiej
Zalecana godzina wyjścia na trasę: 10.00


TRASA IV
Maków Podhalański – gajówka „Drożdżyna” – Budzów

 

oznaczenia na załączonej mapie:
kwadraty, następnie trójkąty, znaki niebieskie, następnie oznakowanie złazowe
Długość trasy: ok. 9 km
Czas przejścia: ok. 3 godz.

 

Trasa biegnąca fragmentem Pasma Koskowej Góry w Beskidzie Makowskim, po drodze miejsce pamięci nad osiedlem Zagórze w Makowie Podhalańskim.

 

Z rynku w Makowie Podhalańskim ruszamy za znakami niebieskimi i zielonymi na płn. ulicą Kościelną, mijając po lewej Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin oraz cmentarz. Wyżej oba szlaki prowadzą kilkoma skrótami, ścinając serpentyny szosy, na którą znacznie już wyżej powracają. Wędrujemy dalej drogą asfaltową Maków Podhalański – Budzów. Wkrótce znaki niebieskie – a my wraz z nimi – odchodzą w lewo (szlak zielony biegnie dalej na wprost). Po kilku minutach dochodzimy do miejsca, w którym znajduje się pomnik upamiętniający ofiary pacyfikacji przez Niemców pobliskiego osiedla Zagórze w 1944 r. Tu zaczynają się znaki czarne, biegnące w prawo (na wschód), my natomiast podążamy wciąż za znakami niebieskimi na zachód, wędrując odtąd dłuższy czas wzdłuż głównego grzbietu Pasma Koskowej Góry. W końcu docieramy na polanę z najwyżej położonymi zabudowaniami os. Polana Makowska (gajówka „Drożdżyna”). Stąd już niedaleko do skrzyżowania dróg leśnych, gdzie z naprzeciwka dochodzi złazowa trasa III. Opuszczamy tu szlak niebieski, kierując się w prawo i idziemy odtąd zgodnie z oznakowaniem złazowym i opisem trasy III.

 

Początek trasy: Rynek w Makowie Podhalańskim
Zalecana godzina wyjścia na trasę: 10.00