Aktualności
XXIII Międzynarodowy Złaz Samorządowców w Lanckoronie

W sobotę 25 sierpnia odbył się w Lanckoronie XXIII Międzynarodowy Złaz Samorządowców. Organizatorami złazu byli Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich i Gmina Lanckorona. Uczestnicy złazu z gmin stowarzyszonych w Stowarzyszeniu Gmin Babiogórskich przybyli do Lanckorony wyznaczonymi szlakami turystycznymi. Złaz rozpoczęła uroczysta Msza św. odprawiona w Kościele Parafialnym w Lanckoronie  w intencji uczestników.  Po jej zakończeniu nastąpił przemarsz uczestników złazu na czele z Gminną Orkiestrą Dętą na boisko sportowe w Lanckoronie, gdzie na uczestników złazu czekała wspólna biesiada.

 

Złaz rozpoczęto koncertem Gminnej Orkiestry Dętej, a następnie wszystkich uczestników XXIII Międzynarodowego  Złazu  Samorządowców przywitali: gospodarz Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata oraz Starszy Gazda, a tym samym Przewodniczący Zarządu Stowarzyszania Gmin Babiogórskich Marek Listwan. Podczas oficjalnego otwarcia zostały  odczytane  listy od Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Krupy oraz od Starosty Wadowickiego Bartosza Kalińskiego.

 

Po części oficjalnej  wystąpiła grupa złazowa z  gminy Lanckorona z autorską piosenką o złazie,  rozgrzewając zgromadzoną publiczność przed występami artystycznymi poszczególnych gmin, które startowały w konkursie na najbardziej rozśpiewaną grupę. Występy oceniał duet akordeonowy w składzie Zofia Kurowska-Pniak i Adam Kurowski.  Tytuły:  najbardziej rozśpiewanej  grupy złazowej oraz najliczniejszej grupy złazowej  przyznano przedstawicielom z Gminy Budzów.

 

W trakcie trwania złazu  wyróżniono także:  najmłodszego  i najstarszego uczestnika , uczestnika uczestniczącego w największej liczbie złazów  oraz najliczniejszą rodzinę obecną na złazie. W tej konkurencji  najliczniejszą rodziną została rodzina Kozików z Jastrzębi, a wśród najstarszych uczestników znalazła się Pani Janina Bernecka z Izdebnika.

 

Po zakończeniu występów gmin i wręczeniu wszystkich dyplomów rozpoczęła się potańcówka przy dźwiękach duetu akordeonowego. Uczestnicy złazu bawili się w takt skocznych polek odgrywanych ze sceny, po zakończeniu koncertu zabawa trwała przy znanych hitach. Dla dzieci uczestniczących w złazie zorganizowano pokaz wielkich baniek mydlanych oraz zabawy z animatorami z wykorzystaniem chusty Klanzy.

 

W trakcie złazu można było skosztować pysznej zupy lanckorońskiej promowanej przez Lanckoronianki. Stowarzyszenie 3 Wionki również przygotowało pyszności i wystawę rękodzieła, a przy ich stoisku odbywało się także malowanie twarzy. Akolada Izdebnicka  zaprezentowała wykonywane ręcznie: chusty, ozdoby i biżuterię. Wspaniałą kiełbaskę z grilla, karczek itp. serwował LKS „Zryw” Lanckorona. Nad bezpieczną zabawą czuwali strażacy z OSP Lanckorona i Łaśnicy. Tradycyjnie już także w złazie uczestniczyli przedstawiciele Tatrzańskiego Pogotowia Ratunkowego i przedstawiciele Babiogórskiego Parku Narodowego.

 

W roku 2019 obowiązki gospodarza złazu przejęła Gmina Budzów.