Aktualności
XII zjazd oddziału gminnego związku osp rp w Lanckoronie

25 września 2021 r. w budynku remizy OSP Lanckorona odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lanckoronie. Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, gdyż Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP, którego Prezesem był dh Stanisław Sternal, a Komendantem gminnym dh Stanisław Moskała kończył swoją 5-letnią kadencję.

 

W posiedzeniu oprócz delegatów z każdej jednostki OSP z terenu gminy uczestniczył także Wójt Tadeusz Łopata oraz mł. bryg. Krzysztof Cieciak oficer Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach. Posiedzeniu przewodniczył dh Marek Kwaśnica, a protokołowała dh Małgorzata Czwartek.

 

W trakcie posiedzenia ukonstytuował się nowy Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lanckoronie na lata 2021 – 2026 w następującym składzie:

 

 1. Prezes – Józef Godula (OSP Lanckorona)
 2. Wiceprezes – Marek Kwaśnica (OSP Izdebnik)
 3. Wiceprezes – Piotr Chorąży (OSP Skawinki)
 4. Komendant gminny – Łukasz Czwartek (OSP Izdebnik)
 5. Sekretarz – Barbara Kucharska
 6. Skarbnik – Małgorzata Czwartek (OSP Izdebnik)
 7. Członek prezydium – Witold Nogieć (OSP Łaśnica)
 8. Członek prezydium – Marian Dziadkowiec (OSP Jastrzębia)
 9. Członek prezydium – Michał Chorąży (OSP Skawinki)
 10. Członek zarządu – Mateusz Marszałek (OSP Lanckorona)
 11. Członek zarządu – Krzysztof Moskała (OSP Izdebnik)
 12. Członek zarządu – Tomasz Mąkosa (OSP Lanckorona)
 13. Członek zarządu – Robert Kasiarz (OSP Jastrzębia)
 14. Członek zarządu – Szymon Sarapata (OSP Łaśnica)
 15. Członek zarządu – Katarzyna Łukasiewicz (OSP Lanckorona)

 

Wójt Tadeusz Łopata w imieniu samorządu Gminy Lanckorona oraz własnym złożył serdeczne podziękowania na ręce odchodzącego z funkcji Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP dh Stanisława Sternala. W odczytanym liście gratulacyjnym Wójt przypomniał, że dh Stanisław Strenal pełnił funkcję od 1975 r., a w swojej służbie wykazywał się zawsze zaangażowaniem, życzliwością i chętnie służył radą.

 

Kolejną osobą, której Wójt podziękował za jej zaszczytną służbę był odchodzący z funkcji Komendanta Gminnego Związku OSP RP dh Stanisław Moskały, który pełnił swoją funkcję od 1999 r. W imieniu wspólnoty samorządowej Gminy Lanckorona i własnym Wójt podziękował odchodzącemu Komendantowi Gminnemu za owocną współpracę, za troskę o kształcenie młodego pokolenia oraz pomoc przy organizacji uroczystości gminnych.

 

Wójt obu druhom życzył dobrego zdrowia na długie lata i opieki patrona strażaków, św. Floriana.