Aktualności
Wyniki konkursu grantowego

W dniach od 11 do 21 kwietnia 2016 r. przez LGD „Gościniec 4 żywiołów” przeprowadzony został Konkurs na pozyskanie grantu na realizację zadań z zakresu wybranych sfer działalności pożytku publicznego.

Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów.

Celem konkursu było zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów” do podejmowania inicjatyw oddolnych skierowanych do społeczności lokalnej. Proponowane przedsięwzięcia, działania powinny przyczyniać się do promocji „Gościńca 4 żywiołów”, a także powinny min. przewidywać działania mające na celu aktywizację mieszkańców, wsparcie grup defaworyzowanych, promocję produktu lokalnego z terenu LGD.

W ramach naboru do biura LGD wpłynęło łącznie 28 wniosków.

W dniu 22 kwietnia 2016 r. odbyła się ocena grantów złożonych w ramach konkursu grantowego LGD „Gościniec 4 żywiołów”, w wyniku oceny 26 wniosków otrzymało dofinansowanie na realizację projektów.

  • z Gminy Lanckorona4 wnioski na łączną kwotę 2442,40 zł.,

  • z Gminy Mucharz4 wnioski na łączną kwotę 1613,60 zł.,

  • z Gminy Stryszów6 wniosków na łączną kwotę 2749,20 zł.,

  • z Gminy Kalwaria Zebrzydowska12 wniosków na łączna kwotę 7904,00 zł.

W sumie grantobiorcom zostanie przekazana kwota w wysokości 14 709,20 zł. Środki przeznaczone na realizację grantów w poszczególnej gminie zostały wyliczone na podstawie wpłacanej składki członkowskiej przez poszczególne gminy należące do LGD /sposób wyliczenia wysokości środków przeznaczonych na granty w danej gminie: ilość mieszkańców w danej gminie x 0,40 zł./. Granty będą realizowane na terenie LGD zgodnie z harmonogramem poszczególnych projektów, w okresie od 1 maja do 30 listopada 2016 roku.

Poniżej prezentujemy Państwu listę podmiotów/grup nieformalnych które otrzymały środki finansowe na realizację swojego pomysłu. Decyzja o przyznaniu grantu i jego wysokości jest ostateczna.


lgd

 

LISTA OCENIONYCH GRANTÓW
w ramach konkursu grantowego LGD „Gościniec 4 żywiołów” 2016 r.

 

 

Lp.
Nazwa organizacji/grupy nieformalnej
Tytuł grantu
Wnioskowana kwota grantu
Przyznana kwota grantu
Gmina Mucharz
1
KGW Świnna Poręba
Biesiada pierogowa, konkurs na najciekawsze kluseczki
800 zł.
413,60 zł.
2
KGW „Inspiracja Kozińca”
Bukiety zielne z mojego regionu
800 zł.
400,00 zł.
3
KGW Jaszczurowa
Konkurs na „Najładniejszy ogródek w Gminie Mucharz”
800 zł.
400,00 zł.
4
KGW w Mucharzu
Benefis kulinarny z dziada pradziada
800 zł.
400,00 zł.
5
Świetlica Wiejska w Świnnej Porębie
Dzień rodziny – sport i rekreacja w gronie rodzinnym
800 zł.
brak dotacji
RAZEM:
1613,60 ZŁ.
Gmina Lanckorona
1
Rada Sołecka Sołectwa Skawinki
Dzień dziecka dla mieszkańców wsi Skawinki
800 zł.
642,40 zł.
2
Grupa nieformalna „Miłośnicy lokalnych przysmaków”
Poznajemy lokalne smaki
800 zł.
600,00 zł.
3
Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska Jednostka terytorialna: Społeczny komitet Rozwoju Szkoły Podstawowej w Jastrzębi
Jastrzębia jakiej nie znacie”
800 zł.
600,00 zł.
4
Stowarzyszenie Terra Artis Lanckorona
Warsztaty muzyczne dla dzieci
800 zł.
600,00 zł.
RAZEM:
2442,40 zł.
Gmina Stryszów
1
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Łękawicy
Organizacja zajęć edukacyjnych dla mieszkańców Łękawicy na temat Boleriozy
800 zł.
649,20 zł.
2
Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Leśnica
Integracja Kół Gospodyń Wiejskich
800 zł.
500,00 zł.
3
Grupa Nieformalna – Rodzice na piątkę
Wakacyjna magiczna noc – zorganizowanie wypoczynku dla dzieci
600 zł.
400,00 zł.
4
Klub Seniora „Spragnieni Jutra”
Bitwa na głosy Seniorów z LGD Gościniec 4 żywiołów”
500 zł.
400,00 zł.
5
Miłośnicy Astronomii
Niebo nad nami – spotkania o tematyce astronomicznej
780 zł.
400,00 zł.
6
Rodzice dla dzieci
Wokół ziół i gliny
700 zł.
400,00 zł.
7
Ochotnicza straż Pożarna w Łękawicy
Łękawica – „Przy Figurce”
670 zł.
brak dotacji
RAZEM:
2749,20 Zł.
Gmina Kalwaria Zebrzydowska
1
Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Barwałd Średni
Święto Pieczonego Ziemniaka
800 zł.
800,00 zł.
2
Stowarzyszenie Mieszkańców „Dolany na ludowo i sportowo”
Festyn „Święto buta”
800 zł.
800,00 zł.
3
Aktywni miłośnicy rekreacji i ekologii
Rekreacja i sport na Dzień Dziecka
800 zł.
800,00 zł.
4
Koło Gospodyń wiejskich „Swojskie Klimaty”
Dzień Dziecka i Dzień Matki
800 zł.
800,00 zł.
5
Anna Chromy, Anna Woźniak, Grażyna Stawowy
Wspomnienia po latach – jubileusz szkoły
800 zł.
800,00 zł.
6
Cech Rzemiosł Różnych
Do Maryi wszyscy wraz, matka Boska kalwaryjska oczekuje nas” – pielgrzymka rzemiosła i przedsiębiorczości do sanktuarium w kalwarii Zebrzydowskiej połączona ze 1spotkaniem integracyjnym
800 zł.
800,00 zł.
7
Stowarzyszenie Dobroczynne Imienia Mikołaja Zebrzydowskiego
Wakacyjny dzień Nordic Walking
800 zł.
800,00 zł.
8
Bugajanie
Informator „Grodzisko Bugaj – Tajemnice archeologiczne”
800 zł.
600,00 zł.
9
Astrobaza Kalwaria
Pierwsze kroki w astrofotografii
799 zł.
504,00 zł.
10
Stowarzyszenie Niezależna Kalwaria
Książka o fundatorach i założycielach Kalwarii
800 zł.
400,00 zł.
11
Grupa Nieformalna „Historycy”
Wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej na ruinach zamku Barwałd
800 zł.
400,00 zł.
12
Grupa Nieformalna „Płuca Kalwarii”
Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska w zakresie ograniczenia niskich emisji
800 zł.
400,00 zł.
RAZEM:
7904,00 zł.

 

Decyzja o wysokości grantu jest ostateczna.