Aktualności
WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Lanckorona przeznaczonych do oddania w użyczenie