Aktualności
WYCIECZKA – NAGRODĄ DLA UCZESTNIKÓW GMINNEGO KONKURSU O Parkach Narodowych MAŁOPOLSKI

Integralną częścią Gminnego Konkursu o Parkach Narodowych są zawsze wyjazdy edukacyjne, które mają pogłębić wiedzę i pokazać piękno krajobrazu. W dniu 2 czerwca br. .grupa uczniów z trzech szkół Gminy Lanckorona Izdebnika, Lanckorony i Skawinek – uczestniczyła w zorganizowanym wyjeździe do Ojcowskiego Parku Narodowego.

 

W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej uczniowie wysłuchali przygotowanej prelekcji z projekcją multimedialną, a następnie ruszyli Doliną Prądnika, zielonym szlakiem, aby podziwiać krajobrazy parku. Uczestnicy korzystali z przewodnika, który bardzo dokładnie opowiadał o przeszłości geologicznej, kulturowej i historycznej tych miejsc. Wspinając się na zbocze doliny piechurzy dotarli do Jaskini Ciemnej, gdzie zaopatrzeni tylko we świece mogli podziwiać szatę naciekową i gromady podkowców małych –.,,To był niezapomniany widok zobaczyliśmy zupełnie inny, krasowy krajobraz’’ mówi jeden z uczestników wycieczki.

 

W programie grupy był jeszcze południowy obszar parku, który obchodzono tzw. Ścieżką dydaktyczno- przyrodniczą odwiedzając też stawy hodowlane pstrąga.

 

Na koniec młodzi turyści z Gminy Lanckorona zwiedzili kazimierzowski zamek w Ojcowie. Mogli tam poznać walory miejsca, o, którym przez kilkanaście tygodni zdobywali wiedzę.

 

Uczestnicy wycieczki oraz wszyscy biorący udział w konkursie dziękują za pomoc przy organizacji wyjazdu przede wszystkim władzą Gminy Lanckorona Wójtowi Gminy Tadeuszowi Łopacie, który objął Konkurs Patronatem Honorowym Wójta Gminy Lanckorona. Swoje podziękowania kierują również w stronę Rady Rodziców przy ZS w Izdebniku, firmy MASPEX i wobec Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego.

 

Za całość wyjazdu i organizację konkursu odpowiedzialni byli nauczyciele z Zespołu Szkół w Izdebniku Panie mgr Antonina Zacharska i mgr Joanna Adaszek.

 

Panie od lat w sposób profesjonalny organizują Gminny Konkurs Wiedzy o Parkach Narodowych.