Aktualności
wybrane statystyki ZA 2017 ROK

Wójt Gminy Lanckorona podaje do wiadomości mieszkańców kilka statystyk dotyczących naszej gminy za rok 2017.

 

Na podstawie danych z Ewidencji Ludności w Gminie Lanckorona było zameldowanych na pobyt stały na dzień 31.12.2017 – 6164 osoby, dla porównania rok 2016 zamknął się stanem 6093 osoby. Gołym okiem widać, że zwiększyła się liczba mieszkańców naszej gminy.

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępca udzielili w 2017 roku 28 ślubów cywilnych na terenie naszej gminy. Zawarto również 37 ślubów konkordatowych w kościołach parafialnych. Razem zawarto 65 związków małżeńskich.

 

Jeśli chodzi o urodzenia to na przestrzeni ostatnich 4 lat widać wyraźną tendencję wzrostową: 2014 rok – 65 dzieci; 2015 rok – 72 dzieci, 2016 rok – 62, a 2017 rok zamknął się z liczbą 81 dzieci.

 

W 2017 roku zmarło 58 mieszkańców naszej gminy, w poprzednim roku 2016 były to 63 osoby.

 

Poniżej tabelka obrazująca ile dzieci uczęszcza do poszczególnych szkół na terenie naszej gminy oraz pokazująca rozkład wiekowy uczniów.

 

 

SP Lanckorona ZS Izdebnik SP Skawinki SP Jastrzębia Przedszkole Lanckorona
przedszkole 51 15 50
klasy 0 22 27 12 22
klasy 1-3 50 89 44 30
klasy 4-6 46 88 62 32
klasy 7 15 30 22 10
gimnazjum 59 44 31 0
razem 192 329 186 94 50