Wybory do Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji związanych z  wyborami  do Parlamentu Europejskiego:

https://wybory.gov.pl/pe2019/pl


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 26 maja 2019 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych


INFORMACJA o składach Obwodowych Komisji Wyborczych


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych


OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10Kom III powołanie komisji

Załącznik nr 322

  1. Lanckorona

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie, ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona:

1. Józefa Anna Bucka, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Lanckorona
2. Agata Monika Dudzik, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Izdebnik
3. Józefa Maria Florek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lanckorona
4. Mirosław Józef Gajewski, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lanckorona
5. Agnieszka Anna Gruczyńska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lanckorona
6. Lucyna Hank-Łopata, zgłoszona przez KWW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI, zam. Izdebnik
7. Iwona Katarzyna Kozik, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Jastrzębia
8. Dominika Weronika Leniartek, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Podchybie
9. Monika Barbara Oczkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Lanckorona
10. Justyna Paulina Szymanowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Jastrzębia
11. Maciej Wawrzyniec Szymanowski, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Jastrzębia

 

Załącznik nr 323

  1. Lanckorona

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa w Izdebniku, Izdebnik 219, 34-144 Izdebnik:

1. Wioletta Balcerek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Lanckorona
2. Ewa Kozik, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Izdebnik
3. Dorota Beata Kucała, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Izdebnik
4. Dariusz Patryk Leniartek, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Podchybie
5. Mikołaj Bożydar Łopata, zgłoszony przez KWW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI, zam. Izdebnik
6. Magdalena Zofia Nosek, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Kraków
7. Joanna Magdalena Pacut, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Izdebnik
8. Ewelina Małgorzata Targosz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Izdebnik
9. Angelika Klaudia Wątroba, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Łękawica
10. Anna Maria Zaremba, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Izdebnik
11. Katarzyna Beata Zaremba, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Izdebnik

 

Załącznik nr 324

  1. Lanckorona

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa w Skawinkach, Skawinki 220, 34-143 Lanckorona:

1. Joanna Brzezińska, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Izdebnik
2. Gabriel Roman Chmielarz, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Zakrzów
3. Elżbieta Chorąży, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Skawinki
4. Elżbieta Barbara Chorąży, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Skawinki
5. Anna Maria Gibas, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lanckorona
6. Kinga Gabriela Kołodziej, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Skawinki
7. Magdalena Patrycja Kubała, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Izdebnik
8. Filip Patryk Pająk, zgłoszony przez KWW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI, zam. Stronie
9. Anna Wolanin, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Chocznia

 

Załącznik nr 325

  1. Lanckorona

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Dom Kultury w Jastrzębi, Jastrzębia 53, 34-143 Lanckorona:

1. Halina Zofia Fus, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Lanckorona
2. Beata Ewa Hankus, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Jastrzębia
3. Bartłomiej Jan Hawrylczyk, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Lanckorona
4. Klaudia Walentyna Jakubiec, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Izdebnik
5. Anna Barbara Rączkiewicz, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY, zam. Izdebnik
6. Anna Zofia Skupień, zgłoszona przez KWW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI, zam. Jastrzębia
7. Joanna Agnieszka Szajda, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lanckorona

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Krakowie I, II, III w sprawie uszczegółowienia trybu powoływania członków obwodowych komisji wyborczych, którzy samodzielnie zgłosili swoją kandydaturę się podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

W rozwinięciu Komunikatu Komisarzy wyborczych w Krakowie I, II i III z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uszczegółowienia trybu powoływania członków do obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego, uprzejmie wyjaśniamy co następuje:

  1. W przypadku, gdy pomimo wezwania pełnomocników wyborczych do dokonania uzupełnień składu obwodowej komisji wyborczej jej skład jest mniejszy od ustawowego, dokonuje się jej uzupełnienia do składu podstawowego spośród osób, które samodzielnie zgłosiły swoją kandydaturę. Jeżeli liczba osób, które samodzielnie zgłosiły się jest większa niż liczba osób brakujących do ustawowego składu komisji urzędnik wyborczy lub pracownik gminy upoważniony przez komisarza wyborczego bezpośrednio po dokonaniu czynności losowania składów komisji spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych wyłania pozostałych członków komisji spośród osób, które samodzielnie zgłosiły swoją kandydaturę poprzez ich losowanie.
  2. W przypadku stwierdzenia, że skład obwodowej komisji wyborczej pomimo wezwania do uzupełnień i uwzględnienia wszystkich kandydatów, którzy samodzielnie się zgłosili, jest mniejszy niż wynikający z Kodeksu wyborczego skład minimalny, w celu uzupełnienia składu komisji należy w pierwszej kolejności zwrócić się z zapytaniem do osób, które samodzielnie zgłosiły swoje kandydatury do innej komisji, a ich zgłoszenia nie zostały w poprzedniej uwzględnione, czy są zainteresowane uczestnictwem w tej komisji.
  3. W przypadku gdy uzupełnienie składu komisji w ten sposób okaże się niemożliwe urzędnicy wyborczy wystąpią do organów gminy o wskazanie takich osób.

 

 

Komisarze Wyborczy w Krakowie I, II, III

(-) Dagmara Daniec-Cisło

(-) Wojciech Makieła

(-) Bartłomiej Migda


INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Krakowie III

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Lanckorona obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:

§1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019 r. w godz. pracy w siedzibie Urzędu Gminy Lanckorona do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

– Nr 1, w liczbie 5,

– Nr 2, w liczbie 5,

– Nr 3, w liczbie 3,

– Nr 4, w liczbie 1,

§2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Lanckorona.

§3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III

 

Bartłomiej Migda


Urzędnik Wyborczy w Gminie Lanckorona Pani Małgorzata Karczewska będzie pełniła dyżur w Urzędzie Gminy Lanckorona – pok. Nr 10 II piętro i przyjmowała od pełnomocników komitetów wyborczych zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w następujących dniach:

12 kwietnia br.   w godz.      7:30 – 9:30
15 kwietnia br.   w godz.      7:30 – 9:30
26 kwietnia br.   w  godz.     7:30 – 9:30Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach przez wyborcę


Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach przez komitet


UCHWAŁA w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego


Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie III z 11 marca 2019 roku


Komunikat dot. trybu powoływania do komisji obwodowych


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego