Wybory do Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji związanych z  wyborami  do Parlamentu Europejskiego:

https://wybory.gov.pl/pe2019/pl


Urzędnik Wyborczy w Gminie Lanckorona Pani Małgorzata Karczewska będzie pełniła dyżur w Urzędzie Gminy Lanckorona – pok. Nr 10 II piętro i przyjmowała od pełnomocników komitetów wyborczych zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w następujących dniach:

12 kwietnia br.   w godz.      7:30 – 9:30
15 kwietnia br.   w godz.      7:30 – 9:30
26 kwietnia br.   w  godz.     7:30 – 9:30Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach przez wyborcę


Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach przez komitet


UCHWAŁA w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego


Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie III z 11 marca 2019 roku


Komunikat dot. trybu powoływania do komisji obwodowych


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego