Aktualności
Wójt sprawdza przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego

W poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. Wójt Tadeusz Łopata wraz z Dyrektorem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Zbigniewem Małeckim odwiedzili 4 szkoły podstawowe, których organem prowadzącym jest Gmina Lanckorona: SP w Skawinkach, SP w Lanckoronie, SP w Jastrzębi i SP w Izdebniku. Wójt spotkał się z dyrektorami szkół i ocenił stan przygotowań do nowego roku szkolnego. Szczególną uwagę zwracał na odpowiednie zabezpieczenia sanitarne związane z funkcjonowaniem szkół w czasie pandemii, takie jak obecność dozowników z płynem dezynfekującym, plakaty ukazujące prawidłowy sposób mycia i dezynfekcji rąk, odpowiedni przygotowanie sal lekcyjnych czy nawet zabezpieczenie pomieszczeń na izolatki w razie, gdyby któryś z uczniów źle się poczuł.

 

Najwięcej czasu Wójt spędził w Szkole Podstawowej w Jastrzębi, w której dzieci już jutro rozpoczną naukę w nowych salach w nowym budynku.

 

Wójt razem z dyrektorami szkół podstawowych apelują do rodziców o nieposyłanie do szkoły dzieci ze stanem podgorączkowym czy temperaturą oraz z widocznymi objawami przeziębienia.

 

Dyrektorzy wszystkich 4 szkół otrzymali od Wójta bezdotykowe termometry do mierzenia temperatury, które mogą być wykorzystywane w szkołach po uzyskani zgód rodziców na pomiar temperatury u dzieci.

 

Szkoła Podstawowa w Skawinkach:

 

Szkoła Podstawowa w Lanckoronie:

 

Szkoła Podstawowa w Jastrzębi:

 

Szkoła Podstawowa w Izdebniku: