Aktualności
Wójt remontuje kolejną kapliczkę

W zeszłym roku staraniem Wójta została wyremontowana kapliczka św. Walentego w Izdebniku, a w tym roku lanckorońska przydrożna kapliczka św. Alojzego doczekała się rozpoczęcia prac renowacyjnych.

 

Kapliczka św. Alojzego jest kamienną kapliczką słupową datowaną na 1889 r. Bryłę kapliczki wykonano z piaskowca, a wieńczący ją krzyż z lastrika, figurka Jezusa jest prawdopodobnie z mosiądzu. Wśród postaci, które można dostrzec na płaskorzeźbach zdobiących boki kapliczki są m.in. Matka Boska Kalwaryjska, św. Franciszek, św. Klara, św. Barbara i św. Katarzyna. Figura św. Alojzego zwieńczająca kapliczkę została zniszczona w czasie wichury, gdy na kapliczkę przewróciło się pobliskie drzewo, wtedy też cała bryła kapliczki została uszkodzona, a na szczycie kapliczki, w miejscu, gdzie była figurka św. Alojzego postawiono krzyż.

 

„Ze względu na bardzo zły stan kapliczki konieczna była szybka interwencja i podjęcie działań konserwatorskich. Dzięki renowacji kapliczka na pewno odzyska dawny urok, a na szczyt kapliczki powróci figurka św. Alojzego odtworzona z fragmentów pozostałych po oryginalnej rzeźbie, która uległa zniszczeniu w czasie nawałnicy” – twierdzi Wójt Tadeusz Łopata.

 

Zakres prac renowacyjnych obejmuje m.in.:

  • wykonanie izolacji poziomej w celu odizolowania od wód gruntowych i ustabilizowania obiektu;
  • oczyszczenie kapliczki z brudu oraz wszystkich nawarstwień;
  • odsalanie i dezynfekcję;
  • konsolidację kamienia oraz sklejenie wszystkich luźnych elementów;
  • uzupełnieniu ubytków w kamieniu;
  • rekonstrukcję rzeźbiarską płaskorzeźb;
  • wykonanie z piaskowca nowej rzeźby św. Alojzego, która będzie wieńczyła kapliczkę.

 

Na renowację kapliczki św. Alojzego Gmina Lanckorona otrzymała dotację celową w wysokości 15 000 zł z budżetu Województwa Małopolskiego z konkursu „Kapliczki Małopolski_2020” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiego, wkład własny gminy wynosi 25 000 zł, a całość inwestycji opiewa na 40 000 zł.

 

 

Stan kapliczki św. Alojzego przed renowacją (zdjęcia wykonano 25.02.2020 r.):

 

Stan kapliczki w trakcie trwania prac renowacyjnych (zdjęcia wykonano 16.11.2020 r.):