Aktualności
wizyta posła na sejm RP Władysława Kurowskiego w Lanckoronie

18 grudnia 2020 r. Poseł na Sejm RP Władysław Kurowski złożył wizytę Wójtowi Tadeuszowi Łopacie w siedzibie Urzędu Gminy. Wizyta miała charakter roboczy, a głównym tematem była sytuacja w OSP Łaśnica. W spotkaniu z Posłem oprócz Wójta uczestniczył Radny Rady Gminy Lanckorona, a zarazem Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP Łaśnica Pan Zdzisław Szambelan oraz Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lanckoronie Pani Barbara Kucharska.

 

Na zakończenie spotkania Poseł Władysław Kurowski przekazał na ręce Wójta życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne dla wszystkich mieszkańców Gminy Lanckorona.