Aktualności
Wielkie pieniądze na szkolnictwo w Gminie LanckoronaGmina Lanckorona otrzymała ponad 1 milion złotych z programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Lanckorona to jedna z nielicznych miejscowości w województwie małopolskim, która otrzymała dofinansowanie z projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3, Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Dzięki podjętym działaniom przez Wójta Gminy Lanckorona został sporządzony projekt w ramach konkursu RPO na dofinansowanie szkół na terenie Gminy Lanckorona. Wniosek został opracowany pod kierownictwem Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Zbigniewa Małeckiego i złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie.

Wniosek Gminy Lanckorona pod tytułem „Wiedza- najlepsza inwestycja w Gminie Lanckorona” został zaopiniowany pozytywnie, jako jeden z sześciu w powiecie wadowickim.  Zgodnie z założeniami Gmina Lanckorona otrzyma dotację w kwocie 1 372 869, 60 zł.

Z funduszy projektu będę mogły korzystać szkoły na terenie Gminy Lanckorona.

Środki dofinansowane w ramach projektu mogą być przeznaczone między innymi na dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów w dziedzinie matematyki, przyrody a także fizyki i chemii w tym będą obejmowały również dodatkowe zajęcia wyrównawcze. Pieniądze z projektu będą także przeznaczone na wyposażenie w sprzęt IT, warsztaty laboratoryjne, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, podnoszenie jakości kształcenia oraz podnoszenie jakości kształcenia i korzystania z techniki informacyjno – komunikacyjnej.

Pozyskanie tych środków to niewątpliwie duży sukces dla Lanckorony z uwagi chociażby na ilość miejscowości z całego obszaru województwa małopolskiego, które ubiegały się o takie dofinansowanie.

Wójt Gminy Tadeusz Łopata zapowiada, że cały czas prowadzone są działania w kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych z różnych możliwych źródeł. W tym konkretnym przypadku liczyły się kompetencje wiedza fachowa Dyrektora ZOPO Zbigniewa Małeckiego, który kierował całą procedurą przy sporządzaniu wniosku.

W obecnej chwili Urząd Gmina Lanckorona prowadzi działania do złożenia kolejnych wniosków w celu uzyskania dotacji na ważne projekty dotyczące szczególnie społeczności lokalnych mieszkańców Lanckorony, Izdebnika, Jastrzębi i Skawinek.