Aktualności
warsztaty plastyczne dla seniorów

Dzięki wsparciu Gminy Lanckorona i decyzji Wójta Tadeusza Łopaty o przystąpieniu do projektu „Działaj lokalnie” dwie inicjatywy z naszej gminy otrzymały dotacje: grupa nieformalna Lanckoroński Klub Seniora realizująca projekt na rzecz aktywizacji seniorów oraz Stowarzyszenie Lanckoronianki, które promuje tradycyjną zupę lanckorońską.

 

Projekt „Nie jesteśmy tak starzy jak lanckoroński zamek” zakłada integrację i aktywizację seniorów z naszej gminy poprzez zaplanowane działania takie jak: wspólne spacery nordic walking w sołectwach, przeprowadzenie warsztatów plastycznych rozwijających zmysł artystyczny i wspólną biesiadę w październiku z okazji Święta Seniorów.

 

W ramach projektu zorganizowano do tej pory 4 spotkania z seniorami w sołectwach, na których przybliżano seniorom działanie Gminnej Rady Seniorów w Lanckoronie oraz przeprowadzano rekrutację na spacery nordic walking. Za nami także cztery spacery w Izdebniku, w Lanckoronie, w Skawinkach i w Jastrzębi zrealizowane w ramach projektu. Kolejnym działaniem są warsztaty plastyczne, które pozwolą seniorom spojrzeć na sztukę trochę z innej perspektywy. Do udziału w warsztatach zgłosili się seniorzy ze wszystkich sołectw.

 

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia
w Stryszawie.