Aktualności
Warsztaty gitarowe w Lanckoronie

Już od 12 lat Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie skierowane są co roku do studentów, uczniów szkół muzycznych i wszystkich miłośników gitary. Stanowią też część interdyscyplinarnego Festiwalu Terra Artis. Oprócz doskonalenia warsztatu gry na instrumentach (gitarze, skrzypcach, harfie), wiele uwagi poświęca się kształtowaniu wrażliwości artystycznej i poszerzaniu horyzontów twórczych uczestników m.in. poprzez udział w dodatkowych zajęciach z różnych dyscyplin sztuki.

 

W tegorocznym programie warsztatów ważne miejsce zajmowała sztuka współczesna; partnerem warsztatów po raz pierwszy było Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie. Uczestnicy Warsztatów mogli skorzystać z lekcji indywidualnych i grupowych, które odbywały się m.in. w Gminnym Ośrodku Kultury, w Klubie Senior+,  w lanckorońskiej szkole, w Urzędzie Gminy i wielu innych miejscach.

 

Program wydarzenia uzupełniły dodatkowo koncerty, wystawy i spotkania autorskie. Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe Lanckoronie zostały wyróżnione w 2010 roku nagrodą Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz promocji i upowszechniania kultury. Od 2018 roku Warsztaty i Festiwal wyróżnione są marki „Made in Małopolska” przyznawaną przez Województwo Małopolskie.

 

Również w tym roku Wójt Tadeusz Łopata objął swoim patronatem to wydarzenie, które uzyskało również dofinansowanie z Urzędu Gminy.