Aktualności
uroczyste otwarcie świetlicy w Podchybiu

4 września 2022 r. to szczególna data dla mieszkańców Podchybia, ponieważ to właśnie wtedy uroczyście oddano do użytku budynek świetlicy wiejskiej.

 

Uroczystość rozpoczęła się polową mszą św. celebrowaną przez ks. proboszcza Andrzeja Gawendę, który poświęcił budynek i pamiątkową tablicę wmurowaną w ścianę świetlicy. W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata,  mieszkańcy Podchybia wraz z sołtysem Grzegorzem Leniartkiem oraz zaproszeni goście: Senator Andrzej Pająk, w imieniu Posła Filipa Kaczyńskiego przybył Marcin Zadora – Radny Rady Miasta Kalwaria Zebrzydowska, Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity, Przewodniczący Rady Gminy Lanckorona Pan Ryszard Frączek, Radni Gminy Lanckorona: Pan Marcin Cora, Pani Katarzyna Łukasiewicz, Pan Hubert Skupień oraz Pani Katarzyna Zaremba, Pan Paweł Ciećko – Wiceprezes Energii Elektrownie Ostrołęka, wykładowca akademicki, wiceprezes zarządu małopolskiego oddziału okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Pani Iwona Ciećko – Zastępca Dyrektora OT w Krakowie, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Lanckorona Pani Maria Turek, Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebniku Pani Teresa Łabędź oraz Pani Wicedyrektor Kornelia Gołąb-Maślanka, Prezes OSP Izdebnik Pan Marek Kwaśnica, Naczelnik OSP Izdebnik Piotr Kozik, sołtys sołectwa Lanckorona Pan Józef Wypartowicz,  byli sołtysi sołectwa Podchybie: Pan Marian Ciężkowski, Pani Krystyna Słonina, Pani Danuta Woźniak,  . Całość uroczystości uświetniła obecność Orkiestry OSP Izdebnik.

 

W swoim  wystąpieniu Wójt Tadeusz Łopata przypomniał, że Gmina Lanckorona otrzymała na budowę świetlicy w Podchybiu dotację celową z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł, co pokryło 100% wartości inwestycji. Podkreślił również, że jako Wójt Gminy jest niezmiernie dumny z powstałej świetlicy, w której  znajduje się między innymi sala posiedzeń i biuro sołtysa oraz rady sołeckiej.Wójt wyraził również nadzieję, że oddany do użytku budynek będzie służył społeczności lokalnej Podchybia przez długie lata.

 

Gospodarz uroczystości sołtys Podchybia Pan Grzegorz Leniartek w swoim przemówieniu podkreślił, że „dzisiejszy dzień na długo zapisze się w pamięci mieszkańców Podchybia. W końcu po wielu latach mamy miejsce, w którym możemy się spotykać i działać. Jako sołtys miałem głęboką nadzieję, że ten dzień nastąpi. Dziś, kiedy stoimy przez naszą świetlicą rozpiera mnie duma i wdzięczność, że nasza mała lokalna wspólnota została dostrzeżona i że olbrzymim nakładem pracy udało się zrealizować marzenie kilku pokoleń mieszkańców i kilku sołtysów Podchybia. Stoimy przed pięknym budynkiem, ale doskonale wiemy, że puste mury to nie wszystko, wiemy, że musimy je wypełnić działaniem, teraz mając miejsce do działania możemy w nim realizować nasze pomysły i tym samym rozwijać naszą wspólnotę lokalną.”

 

Najbardziej symbolicznym momentem było przecięcie wstęgi, którego dokonali wspólnie: Wójt Tadeusz Łopata, Sołtys Grzegorz Leniartek oraz Senator Andrzej Pająk, następnie odsłonięto tablicę upamiętniająca dzień otwarcia świetlicy.

 

Po otwarciu świetlicy nadszedł czas na podziękowania, sołtys Podchybia w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców Podchybia  zwrócił się do osób, których praca i zaangażowanie przyczyniły się do powstania budynku świetlicy:Panie Wójcie, Pani Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju – to dzięki Waszej pracy możemy się dziś spotkać i świętować wspólnie nowy rozdział w historii sołectwa Podchybie. Jako wyraz naszej wdzięczności przyjmijcie proszę te kwiaty. Dziękujemy Wam z całego serca”, następnie sołtys zwrócił się do księdza Andrzeja Gawendy –  „Księże Proboszczu, przyjmij również kwiaty od wspólnoty z Podchybia jako podziękowanie za poświęcenie budynku i sprawowanie dzisiejszej Eucharystii.”

 

Po podziękowaniach głos zabrała m.in. przedstawicielka Wojewody Małopolskiego, która odczytała list od Pana Wojewody Łukasza Kmity, następnie głos zabrał Senator Andrzej Pająk i przedstawiciel Posła Filipa Kaczyńskiego – wszyscy gratulowali dobrze wykonanej inwestycji i wyrażali nadzieję, że świetlica będzie dobrze służyć mieszkańcom Podchybia. Uroczystość zakończył Wójt Tadeusz Łopata, dziękując zaproszonym gościom za przybycie, a sołtys zaprosił wszystkich na poczęstunek.