Aktualności
uroczyste otwarcie remizy osp łaśnica

W sobotę 28 września 2019 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowo wybudowanej remizy OSP Łaśnica. Poprzednia remiza uległa zniszczeniu w trakcie powodzi w 2010 roku. Dowódcą uroczystości był asp. Kamil Guguła, a funkcję spikera pełnił asp. Łukasz Czwartek. Oprawę muzyczną zapewniła Gminna Orkiestra Dęta. Uroczystość na placu przed remizą rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu flagowego w składzie: dowódca pocztu flagowego dh Łukasz Pułka, flagowy dh Marcin Pułka, asystujący dh Mateusz Łaski i pocztu sztandarowego w składzie: dowódca pocztu sztandarowego dh Kamil Skorut, sztandarowy dh Szymon Sarapata, asystujący dh Damian Kurowski. Oba poczty wystawiła Ochotnicza Straż Pożarna w Łaśnicy.

 

 

W tej ważnej dla lokalnej społeczności uroczystości na zaproszenie Wójta Tadeusza Łopaty uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, Senator RP Andrzej Pająk, Poseł RP Józef Brynkus, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Filip Kaczyński, Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak, Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Frączek, Radni Gminy Lanckorona, Dyrektorzy szkół, Sołtysi Lanckorony i Skawinek oraz mieszkańcy Łaśnicy i okolic. Ten ważny dzień zaszczyciło 11 pocztów sztandarowych OSP z zaprzyjaźnionych jednostek oraz z terenu gminy Lanckorona.

 

Przed symbolicznym przecięciem wstęgi dh Zdzisław Szambelan przedstawił historię OSP Łaśnica. Najważniejszym jednak momentem było symboliczne przecięcie wstęgi w bramach boksów garażowych, którego dokonali:

 • Zbigniew Starzec – Wicewojewoda Małopolski
 • Andrzej Pająk – Senator RP
 • Józef Brynkus – Poseł RP 
 • bryg. Paweł Kwarciak – Komendant Powiatowego PSP w Wadowicach
 • Tadeusz Łopata – Wójt Gminy Lanckorona
 • druh Krzysztof Chorąży – Prezes OSP Łaśnica
 • druh Jan Skorut -były Prezes OSP Łaśnica

Po przecięciu wstęgi goście honorowi złożyli podpisy w księdze pamiątkowej OSP Łaśnica.

 

W trakcie uroczystości nastąpiło również uroczyste wręczenie pamiątkowych statuetek ufundowanych przez Zarząd  Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaśnicy.

Uchwałą Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaśnicy pamiątkowymi statuetkami w dowód szczególnego uznania oraz za okazaną pomoc i wsparcie w realizacji rozbudowy remizy OSP w Łaśnicy wyróżnione zostały następujące osoby :

 • Pani Beata Szydło – Posłanka do Parlamentu Europejskiego  
 • Pan Andrzej Pająk – Senator Rzeczypospolitej Polskiej 
 • Pan Zbigniew Starzec – Wicewojewoda Małopolski
 • Pan Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
 • Pan Filip Kaczyński – Radny Sejmiku Woj. Małopolskiego
 • bryg. Marek Bębenek – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP
 • Pan Jacek Gołda – Dyrektor Wydziału Rolnictwa MUW
 • Pan Eugeniusz Kurdas – Starosta Powiatu Wadowickiego
 • Pan bryg. Paweł Kwarciak – Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach
 • Pan dh Marian Sołtysiewicz – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wadowicach
 •  Pan Tadeusz Łopata – Wójt gminy Lanckorona
 • Pani Maria Turek – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Lanckorona
 • Jan Bobrek – kapelan gminny OSP
 •  druh Stanisław Sternal – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lanckoronie
 •  druh Stanisław Moskała – Komendant Gminny ZOSP RP w Lanckoronie
 •  druhna  Barbara Kucharska – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego  ZOSP RP w Lanckoronie
 • Pan podinsp. Fryderyk Mamcarczyk – Komendant Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej

 Dekoracji dokonali druhowie: Krzysztof Mirocha oraz Zbigniew Faber.

 

Kapelan Wojewódzki Strażaków ks.bryg. Władysław Kulig odznaczył ks. Jana Bobrka Złotym Krzyżem Zasługi Orderu Św. Floriana w podziękowaniu za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz w duchu wdzięczności za dotychczasową współpracę.

 

W swoich okolicznościowych wystąpieniach zaproszeni goście honorowi podkreślali, że remiza jest ważnym obiektem nie tylko ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, ale także pełni funkcję miejsca integrującego społeczność. Jako przedostatni głos zabrał druh Zdzisław Szambelan, który podziękował wszystkim zaangażowanym w budowę remizy, na czele z Wójtem Tadeuszem Łopatą.

 

W swoim kończącym część oficjalną przemówieniu Wójt Tadeusz Łopata podziękował obecnemu na uroczystości Wicewojewodzie Zbigniewowi Starcowi za pomoc Urzędu Wojewódzkiego i nadmienił, że szczególnie istotne było to, że udało się uzyskać 100% dotację na wybudowanie remizy. Wójt podkreślił również rolę pracowników Urzędu Gminy, a szczególnie zwrócił uwagę na olbrzymi nakład pracy Skarbnika Gminy Barbary Miski i Kierownika Referatu i Inwestycji Marii Turek.

 

O część artystyczną uroczystości zadbała Gminna Orkiestra Dęta z Lanckorony, po której krótkim koncercie wszyscy zgromadzeni udali się na zwiedzanie remizy.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.