Aktualności
Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Inwałdzie

Na zaproszenie Fundacji „Promyczek” oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach 12 marca br. w Parku Hotel Łysoń w Inwałdzie Wójt Lanckorony – Tadeusz Łopata uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, której tematem było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Na konferencji gościło około 170 osób z południa Polski. Była to już czwarta konferencja naukowa, corocznie organizowana przez Fundację „Promyczek” z Andrychowa.

Celem udziału w Konferencji jest organizowanie i niesie    nie pomocy medycznej, edukacyjnej, społecznej i wychowawczej dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Dziecko z zaburzeniem rozwoju wymaga kompleksowych, wielospecjalistycznych działań. Dopiero zintegrowana pomoc może przynieść efekty w postaci poprawy funkcjonowania i dać szansę na niepogłębianie się nieprawidłowości rozwojowych.

 DSC00632-1  DSC00597

DSC00610-1

DSC00565