Aktualności
Uczniowie z Lanckorony w Małopolskim Projekcie „Już pływam”

Lanckorona otrzymała dotację w kwocie 3.800 złotych. W ciągu kilku ostatnich tygodni jest realizowany ogólnorozwojowy projekt dla dzieci i młodzieży, „Już Pływam”. Wcześniej w okresie ferii dzieci i młodzież z Gminy Lanckorona uczestniczyły w innym projekcie (dotyczącym sportów zimowych) realizowany przez Urząd Marszałkowski oraz przy dużym wsparciu gminy oraz rodziców, „Jeżdżę z Głową”

 

Trzydziestu uczniów z klas I-III Zespołu Szkół w Lanckoronie rozpoczęło naukę pływania w ramach projektu „Już pływam”. Projekt realizowany jest przez Województwo w formie pomocy finansowej gminie. Uprawnionymi do składania wniosku do Urzędu Marszałkowskiego są małopolskie gminy. Projekt ma na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego uczniów po zakończeniu zajęć lekcyjnych, daje również każdemu uczniowi szkoły podstawowej szansę zdobycia umiejętności pływackich. Zajęcia nauki pływania odbywają się na basenie w Suchej Beskidzkiej pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i opiekunów ze szkoły. Utworzone zostały 2 grupy, każda liczących 15 uczniów. Łącznie zrealizowanych zostanie 20 godzin nauki pływania. W ramach projektu pokrywanego są koszty przewozu dzieci na basen, wynajęcia instruktorów nauki pływania oraz opłaty za wstęp na basen. Gmina Lanckorona na wniosek złożony przez Zespół Szkół w Lanckoronie otrzymała dotację w wysokości 3.800 zł (28 % wartości projektu) dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Pozostałe koszty pokrywa Gmina oraz rodzice.