Aktualności
Uczniowie z Lanckorony w Małopolskim Projekcie „Jeżdżę z Głową”

Dwunastu uczniów z Zespołu Szkół w Lanckoronie miało okazję uczestniczyć w Wojewódzkim projekcie ogólnorozwojowym „Jeżdżę z Głową”. Celem projektu jest poprawa kondycji oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznych dzieci i młodzieży szkolnej. Dodatkowo ma on zachęcać uczniów szkół z małopolski do aktywnej formy spędzania wolnego czasu. Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów oraz wychowawców dzieci i młodzieży z klas III do VI wzięła udział w kursie narciarskim na stoku Szklana Góra w Harbutowicach. Gmina Lanckorona na wniosek złożony przez Zespół Szkół w Lanckoronie otrzymała dotację w wysokości 3.000 zł (30 % wartości projektu) dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Pozostałe koszty pokryła Gmina oraz rodzice.

 

Małopolski Projekt „Jeżdżę z głową” to kurs dla miłośników sportów zimowych, zainicjowany w 2012 roku, skierowany do wszystkich uczniów szkół podstawowych, którzy preferują tę formę spędzania wolnego czasu. W ciągu tygodnia zorganizowane zostały szkolenia pod kontem bezpieczeństwa na stoku oraz nauka jazdy na nartach i snowboardzie.

 

Projekt realizowany jest w formie pomocy finansowej gminom przez Urząd Marszałkowski. Uprawnionymi do składania wniosku do Urzędu Marszałkowskiego są Gminy z całej Małopolski. Projekt ma na celu przede wszystkim nabycie przez najmłodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach/snowboardzie, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich oraz nabycia nawyku jazdy w kasku, jak i poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, uczniów małopolskich szkół podstawowych.