Aktualności
terminarz wiosennych przeglądów koni

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że w podanych niżej terminach i
miejscowościach organizuje wiosenne przeglądy hodowlane koni